Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra PlanteRådgivning

LandboNord varsler nu for hvedegalmyg 09-06-2017

Hvis du har sene hvedemarker efter flere års hvede, så overvej at bekæmpe hvedegalmyg lige ved skridning ved at tilsætte 0,1 Mavrik eller 0,15 Karate mod hvedegalmyg. Sheriff, Kalmar og KWS Cleveland er resistente og skal ikke behandles.

Bekæmpelse af hvedegalmyg er kun aktuelt indtil hveden er afblomstret.

Mariboss er en lidt sen sort, som endnu kan være udsat for angreb.

Hvede i marker med hyppig hvededyrkning, som samtidig skrider sent er mest udsatte for, at hvedegalmyg kan nå at gøre skade.

De tidligst udviklede marker går ofte fri.

Link til registreringsnet for hvedegalmyg:

http://gis.landscentret.dk/regnet/pres/PresentTraps.asp?HY=2017&Profile=120&ct=011220&kommentartype=2

Bekæmpelsestærskel

Vi regner med, at der skal bekæmpes, når der fanges over 120 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag, og hveden samtidig er i begyndende skridning til begyndende blomstring. Ved fangst af 30-120 hvedegalmyg pr. dag er der også en risiko, men det er usikkert, om bekæmpelse er rentabel.

Af tabel 1 fremgår, at kun 2 pyrethroider er godkendt til bekæmpelse af hvedegalmyg. Pyretroider som Fastac og Cyperb forventer vi virker, selv om hvedegalmyg ikke er nævnt i godkendelsen.

Tabel 1. Oversigt over godkendte midler mod hvedegalmyg.

Middel

Dosis, l/kg/ha

Bemærkninger

Karate 2,5 WG

0,15

Maks. 3 behandlinger pr. sæson

Mavrik 2F/Mavrik Vita

0,1-0,15

Maks. 2 behandlinger pr. sæson og mindst 10-14 dage mellem behandlinger. I vintersæd yderligere maks. 1 behandling efterår.
Kontakt