Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nyt fra PlanteRådgivning

Optimér dit grovfoder 05-05-2015

Optimér dit grovfoder

Vil du opnå større restbeløb pr. ko og samtidig bidrage til at opflyde Landbrug & Fødevarers målsætning frem mod 2019 om +20 % udbytte i marken og +1.500 kg EKM pr. års ko? Så er grovfoderoptimering måske noget for dig. Grovfoderoptimering er et rådgivningskoncept med fokus på tværfagligheden mellem mark og stald og indeholder derfor et tæt samspil mellem din kvæg- og planteavlskonsulent. Konceptet har fokus på at optimere din bundlinje ved at sætte fokus på udbytter og kvalitet i marken set i relation til kravene fra mælkeproduktionen i stalden på
netop din bedrift.Grovfoderoptimering indeholder fire fælles besøg af planteavls- og kvægkonsulent hen over vækstsæsonen, samt en opfølgende beregning på målsætningerne.

  1. Besøg med analyse af nudrift, målsætning for sæsonen og udpegning af indsatsområder. Forventningsafstemning til forløbet (2 konsulenter i 2 timer).
  2. Besøg inden 1. slæt græs med fokus på høsttidspunkt af 1. slæt ud fra forventning til udbytte og kvalitet, samt fastlæggelse af slætstrategi ud fra høsttidspunktet mm. (2 konsulenter i 1,5 timer).
  3. Besøg med opfølgning på udbytte og kvalitet af 1. slæt. Høsttidspunkt og vurdering af udbytte og kvalitet af 2. slæt, samt klarlægning af behov for evt. høst af grønkorn. Gennemgang af majsmarker (2 konsulenter i 1,5 timer).
  4. Besøg med opfølgning på udbytter og kvalitet af græs indtil nu og evt. grønkornshøst. Ensileringstidspunkt formajs. (2 konsulenter i 1,5 timer).


Herud over skal du påregne selv at lave løbende indsamling af udbytter og priser, som der afsættes 2 timer til at behandle, når vækstsæsonen er forbi. 

Samlet får du 15 timers rådgivning til en pris på 12.500 kr. En pris som kan tjenes hjem flere gange, hvis vi sammen lykkes med at udnytte endnu mere af potentialet på din bedrift.

Få mere at vide - kontakt

  • Kvægrådgiver Knud R. Jensen på 2149 2714 eller krj@landbomord.dk
  • Kvægrådgiver Ole H. Nielsen på 2149 1599 eller ohn@landbonord.dk
  • Planteavlskonsulent Lasse Primdal Olsen på 2055 3318 eller lpo@landbonord.dk
  • Fagchef Grovfoder Brian B. Søndergaard på 3032 8010 eller bbs@landbonord.dkKontakt