Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Pressemeddelelse

Ny afgørelse tilsidesætter SKAT´s fortolkning om beskatning af sikkerhedsstillelse 27-11-2015

Ny afgørelse tilsidesætter SKAT´s fortolkning om  beskatning af  sikkerhedsstillelse

LandboNord har i samarbejde med agroSkat aps haft otte spørgsmål om sikkerhedsstillelser forelagt Skatterådet. Et af spørgsmålene drejede sig om, hvordan beskatningen af en sikkerhedsstillelse skal ske hos en selvstændig erhvervsdrivende, der beskattes efter virksomhedsskattelovens regler. 

En sikkerhedsstillelse foreligger, når den selvstændigt erhvervsdrivende stiller virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld.

Skat havde tolket ordet "overført" i virksomhedsskattelovens § 10 sådan, at der både forelå en fiktiv hævning OG en beskatning af en fiktiv indkomst. LandboNord og agroSkat aps argumenterede for, at der var en overfortolkning af lovteksten.

Efter knap 12 måneder har Skatterådet nu fastslået, at en sikkerhedsstillelse ifølge loven vil medføre en fiktiv hævning i virksomhedsordningen, men at loven ikke indeholder en selvstændig beskatningshjemmel. 

Denne fiktive hævning vil så enten medføre en beskatning af et opsparet overskud, en rentekorrektion eller et mistet kapitalafkast.

Sikkerhedsstillelser frarådes dog fortsat

Konsekvenserne af en sikkerhedsstillelse er derfor stadig væsentlig skrappere, end hvis skatteyderen i stedet blot havde hævet det tilsvarende beløb i virksomheden. Ved en sikkerhedsstillelse er gælden og renteudgifterne jo private, mens gælden og renteudgifterne vil være placeret i virksomheden, hvis skatteyderen i stedet blot havde hævet beløbet i virksomheden.

- Med den nye fortolkning af reglerne har lovgiverne derfor stadig opnået det, man ville - nemlig at det ikke kan betale sig at stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld, siger skatterådgiver Knud Maegaard fra agroSkat aps og økonomikonsulent Poul Erik Poulsen fra LandboNord.

Både LandboNord og agroSkat aps anbefaler stadig ikke, at man stiller sikkerhed for privat gæld i virksomheden, da man fortsat straffes økonomisk, men det er glædeligt, at den "dummebødeagtige" beskatning af det fiktive beløb ikke længere finder sted.

Håbet er nu, at Skatteministeren tager afgørelsen til efterretning og ikke gennemtrumfer SKAT’s oprindelige fortolkning af lovteksten.  

 

For yderligere oplysninger kontakt

Økonomikonsulent og reg. revisor Poul Erik Poulsen fra LandboNord på 9624 1755 /2118 8496

Skatterådgiver Knud Maegaard fra agroSkat aps på 30129596
Kontakt