Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Pressemeddelelse

Spænding om status på ejendomsvurderinger 25-10-2016

Spænding om status på ejendomsvurderinger

Landbruget må væbne sig med tålmodighed, vurderer chefrådgiver i LandboNords ØkonomiRådgivning, Jens Chr. Obel. Han følger arbejdet med at lave nye regler for vurdering af fast ejendom tæt, og her er man endnu ikke kommet med et konkret udspil for status på landbrugsejendomme.

De offentlige ejendomsvurderinger har siden 2013 været suspenderet. Med andre ord har alle siden 2013 betalt ejendomsskat (grundskyld) og ejendomsværdiskat af den vurdering, der var gældende på det tidspunkt, hvor vurderingerne blev suspenderet, og vel at mærke uden mulighed for at klage over, eller søge genoptagelse af ejendomsvurderingen.

En særlig upolitisk ekspertgruppe, har nu offentliggjort et forslag til hvordan fast ejendom fremover skal vurderes. De foreslåede regler omfatter ikke landbrugs- og skovejendomme og andre specialejendomme, og det ærgrer chefrådgiver i LandboNords ØkonomiRådgivning, Jens Chr. Obel, som følger arbejdet tæt.

- Landbruget må væbne sig med tålmodighed. Der vil blive fremlagt et forslag til et nyt vurderingssystem for disse ejendomme på et senere tidspunkt. Om der fortsat vil blive opkrævet skat på produktionsjord (land- og skovbrug), henstår fortsat i det uvisse, men det vil nok være naivt at tro at skatten på produktionsjord helt ophæves, vurderer Jens Chr. Obel.

Kan få konsekvenser for yderområderne

Overordnet er målet at der skal udarbejdes nye og mere præcise ejendomsvurderinger, og at de nye vurderinger kan udsendes i 2019. Formålet med de nye vurderinger er umiddelbart ikke at indføre højere boligskatter, men et mere retfærdigt og retvisende vurderingssystem.

I LandboNord hilser man et nyt og mere retfærdigt vurderingssystem velkomment, men har endnu til gode at se, hvilke konsekvenser det vil få for landbruget.

- En af de væsentlige faktorer for at indføre et nyt vurderingssystem er, at udjævne den store forskel der i mange tilfælde er på boligskatterne på ejendomme i de større byer, og navnlig hovedstadsområdet. Derfor kan man frygte, at de skatterabatter der er stillet disse boligejere i udsigt, vil få konsekvenser i yderområderne, men det er endnu for tidligt at spå om, vurderer Jens Chr. Obel.

Hovedpunkterne i det nye vurderingssystem

Det retfærdige og mere retvisende vurderingssystem skal ske ved:

  • fastsættelse af lavere boligskattesatser (ejendomsværdiskat)
  • indførelse af en permanent skatterabat
  • indførelse af et ”forsigtighedsprincip”
  • automatisk tilbagebetaling af for meget betalt skat som følge af for høje vurderinger i perioden 2011-2018

De lavere boligskattesatser omfatter både en nedsættelse af satsen for ejendomsværdiskat fra 1,0 % til 0,6 % for alle, og en reduktion af den gennemsnitlige grundskyldspromille fra 26 promille til 16 promille.

En permanent skatterabat indføres ved at ingen boligejer skal betale en samlet ejendomsskat, altså ejendomsværdiskat og grundskyld, i 2021 hvor det nye system er indført, end de ellers ville have gjort efter de nugældende regler. Ved indførelse af et forsigtigtighedsprincip forstås, at den værdi som ejeren af boligen skal betale skat af, ansættes 20 % lavere en ejendomsvurderingen.

Der gives altså et nedslag på 20 % før skatteberegningen. Endelig vil SKAT, når de nye ejendomsvurderinger er gennemført, automatisk tilbagebetale for meget opkrævede ejendomsskatter for perioden 2011-2018, hvis det viser sig at der er betalt for meget.

Tidsplan

Efter forventet vedtagelse af lovændringer i foråret 2017, vil den nye vurderingstermin blive 1. oktober 2018. De nye vurderinger for boligejendomme forventes udsendt i foråret 2019 og i efteråret 2019 for andre ejendomme (erhvervsejendomme m.v.)

For mere information kontakt chefrådgiver i LandboNords ØkonomiRådgivning, Jens Chr. Obel, på telefon 9624 1704
Kontakt