Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

 

 

 

- Jeg har fået mere overskud til mine opgaver, da folk ved hvad der skal ske, og derfor heller ikke kommer og spørger hele tiden (...) Mine medarbejdere tager nu mere ansvar, og det motiverer mig helt vildt at se hvordan de blomstrer.

Sidsel Kallehauge Christensen

Svineproducent

Styrk din virksomheds udvikling, vækst og resultater

Lean-filosofien sigter mod at skabe flow i opgaver, dvs. flow i alle de opgaver, som vedrører din virksomhed. Lige fra vedligeholdelse af produktionsanlæg til indkøb af foder og koordinering af vagtplaner.

Tankegangen stammer fra 1960’ernes Toyota-fabrikker, hvor det lykkedes japanerne at systematisere og udvikle medarbejdernes opgaveløsning, så de oplevede, at det var nemt at udføre opgaver uden at begå fejl.

Nu har du mulighed for at gøre Lean til en del af din ledelse.

Med et Lean-forløb får du:

 • Du kan anvende Lean-værktøjer i praksis og bidrage i Lean-processer i egen besætning
 • Du bliver i stand til at igangsætte og understøtte Lean-processer
 • Du får en værktøjskasse med Lean-værktøjer til anvendelse i eget arbejde
 • Du får et netværk med mulighed for sparring på tværs af funktioner og faggrupper

  Tilmeld dig herunder eller kontakt os for rådgivning omkring jeres proces.

Selvom lean-principperne blev udviklet på en japansk bilfabrik i 60’erne kan nogle af dem også fint fungere i en moderne svineproduktion mellem Sindal og Frederikshavn. Svineproducent Sidsel Kallehauge Christensen har fået nogle værdifulde værktøjer til at lede sine medarbejdere og måden hvorpå dagligdagsopgaver bliver løst. Læs artiklen her.

Produktionsoptimering

Gårdkursus

I LandboNord SvineRådgivning tilbyder vi et gårdkursus for dig og dine medarbejdere, hvor fokus er på, hvordan du kan optimere din produktion med leanværktøjerne. Leantankegangen giver indspark til at strømline din produktion og giver værktøjer til god oplæring af nye medarbejdere. Værktøjerne i lean hjælper dig med at få en mere effektiv produktion og skabe en bedre arbejdsplads. Du vil blive præsenteret for værktøjer, som skaber bedre sammenspil mellem medarbejderne, erfaring med at finde spild i produktionen samt input til det gode tavlemøde, så der skabes struktur og overblik over de daglige arbejdsopgaver, så ingen arbejdsopgaver glemmes.

Pris

Der beregnes en individuel pris på et forløb, der passer til din besætning.

Det vil ved forløb være muligt at søge AMU-godtgørelse.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til besætninger, der ønsker at arbejde med lean-værktøjerne, for hermed at strømline produktionen og skabe en bedre arbejdsplads.

Formål

Vi tilrettelægger et målrettet forløb til jeres besætning, og I vil her blive introduceret for de leanværktøjer, der er værdiskabende for jeres produktion. Lean er sjovt og lærerigt for alle, og I opnår også kendskab til problemløsning og projektstyring.

Forløbet

Introduktion til Lean-værktøjerne er en proces, som kræver opfølgning, øvelse og vedholdenhed. Det anbefales derfor at lave et forløb over en længere periode fx et år, for at få det bedste udbytte.

Eksempel på emner, der kan indgå i forløb:

8 dage af 2 timer pr. gang, hen over et år.

 • Introduktion til Lean, de 5 leanprincipper
 • Det gode tavlemøde
 • Roadmap og TPM
 • Opfølgning det gode tavlemøde
 • Spildtyper og SOP
 • Opfølgning på værktøjer
 • Værdistrømsanalyse
 • Udbygning af det gode tavlemøde og opfølgning

Forløbet planlægges individuelt ud fra hvilke behov, der er på bedriften.

Lean-erfagruppe

Erfagruppe

ERFA-gruppen er for dig, der arbejder med lean, og gerne vil videreudvikle dette arbejde i jeres besætning. Vi vil løbende introducere leanværktøjer, der passer til gruppens medlemmer og de steder, som vi besøger. Vi besøger hinanden på skift, og giver relevant feedback på besætningens igangværende arbejde med lean. En ERFA-gruppe er en god måde til løbende at holde fast i det arbejde, der er blevet igangsat og få andres erfaringer samt dele sejre og frustrationer. Du lærer alt om det gode tavlemøde, opgaveplanlægning, samt opfølgning på forbedringsforslag.

Pris

Almindelig erfagruppetakst med mulighed for AMU-godtgørelse.

Målgruppe

Erfagruppen henvender sig til ejer og driftsleder, som anvender Lean eller som ønsker at arbejde med Lean i besætningen. Erfagruppen er relevant for alle driftsgrene indenfor landbruget.

Formål

Du lærer at planlægge og arbejde med leanproduktionsoptimering, og du bliver introduceret for udvalgte leanværktøjer. Vi vil komme omkring rigtig mange leanværktøjer, men vi vil også komme omkring emner som personprofiler, motivation og generelle ledelsesværktøjer.

Eksempel på dagsorden

Dagsordenen vil blive tilrettelagt efter hvem vi skal besøge. Men vil typisk indeholde følgende elementer:

 • Kaffe og velkomst
 • Introduktion til besætningen
 • Tur rundt i besætningen og se igangværende arbejde
 • Feedback til besætningen
 • Fagligt indlæg om leanværktøj
 • Bordet rundt

Vi besøger både besætninger, der ønsker feedback på igangværende arbejde, samt besætninger der har brug for input til, hvordan man kommer godt i gang med et nyt Lean værktøj.

Book et møde om lean

Kontakt

Mette Holst Tygesen
Svinerådgiver og HR-konsulent
Telefon: 96241886
Mobil: 21282218

, LandboNord

Nina Roland Simonsen
Svinerådgiver
Telefon: 96241890
Mobil: 91172474

, LandboNord
Kontakt