Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Lad os hjælpe dig med dit lavbundsprojekt

Udtagning af lavbund/tørvejorde

Efter en del år, hvor det kun har været muligt for kommuner og Naturstyrelsen at søge om at etablere lavbundsprojekter, har Miljøstyrelsen i 2021 oprettet en ordning, der gør det muligt for lodsejere selv at søge tilskud til udtagning af lavbundsjorder.

Formålet med at tage de kulstofrige landbrugsjorder ud af drift er at reducere CO2 udledningen fra jordene. Ved at gennemføre et lavbundsprojekt gøres arealerne mere våde, og det forhindrer dermed nedbrydningen af organisk materiale, som ellers ville medføre udledning af CO2.

Med den nye ordning er det muligt for enkelte lodsejere eller sammen med deres naboer at lave mindre lavbundsprojekter, hvor der kan opnås en engangskompensation, der er afhængigt af den hidtidige drift. Arealerne tages permanent ud af drift og gøres vådere ved f.eks. at afskære dræn, lukke grøfter eller genslynge eksisterende vandløb i området.

Når et lavbundsprojekt er gennemført, er det ikke længere tilladt at udføre almindelig markdrift som at gødske, sprøjte og jordbearbejde. På arealerne vil det være tilladt at have afgræsning eller at tage høslæt, og på de fleste områder vil det fortsat være muligt at opnå grundbetaling.

Arealerne vil ofte udvikle sig til natur, hvorfor det vil være oplagt at anvende til jagt.

For at kunne søge om et lavbundsprojekt skal projektarealet være på mindst 10 hektar, hvoraf minimum 60% skal have et kulstofindhold over 6%.

Det er fortsat en mulighed at gå i dialog med kommunen eller Naturstyrelsen i forhold til sparring omkring et givent projekt. Det vil også være muligt at gå i dialog om, hvorvidt kommunen eller Naturstyrelsen skal være ansøger på projektet, og dermed også have ansvaret for gennemførelsen, samt være ansvarlig for at lægge pengene til etablering ud, inden disse udbetales af Miljøstyrelsen ved gennemført projekt.

Det er forventeligt, at der kommer to årlige ansøgningsrunder omkring lavbundsprojekter, hvoraf Miljøstyrelsen har varslet, at den næste ligger i efteråret 2021.

Vilkår for ansøgning

Projektområdet skal være på mindst 10 ha, hvoraf minimum 60% skal have et kulstofindhold over 6%.

Nuværende arealanvendelse Engangskompensation (kr./ha)
Omdrift med højværdiafgrøder 86.000
Omdrift med lavværdiafgrøder 56.000
Permanent græs 31.000
Natur 4.500


Ved opnåelse af tilsagn, skal der laves en forundersøgelse, der skal belyse, hvorvidt det er muligt at opnå en CO2-reduktion. Kan der opnås en tilstrækkelig reduktion, kan projektet gennemføres.

Kontakt

Camilla Lerbjerg Thomsen
Miljøchef | Oplandskonsulent
Telefon: 96242599
Mobil: 40833141

, LandboNord

Henrik Krogh
Planteavlskonsulent
Telefon: 96242593
Mobil: 40154837

, LandboNord

Torben Svenningsen
Planteavlskonsulent
Telefon: 96242577
Mobil: 23397369

, LandboNord
Kontakt