Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

KvægRådgivningen møder landmanden i stalden

 

Foderplanlægning

Formål med Foderplanlægning

 • Planlægning af hvilke fodermidler der skal indgå i foderrationen
 • Foderforbruget tilpasses den mængde foder, der er til rådighed
 • Opnåelse af en optimal ration, der sikrer den bedste produktionsøkonomiske løsning
 • Mulighed for central udskrift af foderlister og fodertavler til enkeltdyr
 • Diskussion af fodermidlernes udfodringsrækkefølge og hyppighed

Forudsætning

Foderplaner kan beregnes til grupper af køer, opdræt, slagtekalve og småkalve.
Der tages udgangspunkt i de fodermidler, der er til rådighed på ejendommen. Derudover diskuteres, hvilke andre fodermidler der skal indgå i foderplanen.

Oplysninger til køerne:

 • Ydelsesniveau i EKM
 • Køernes gns. vægt
 • Foderstrategi - antal uger - udfodringsudstyr
 • Antal fodergrupper
 • Analyser på grovfoder og indkøbte fodermidler
 • Priser på indkøbt foder
 • Oplysninger til opdræt
 • Kælvningsalder
 • Kælvningsvægt
 • Antal fodergrupper
 • Slagtekalve
 • Afgangsvægt
 • Tilvækst
 • Antal fodergrupper
 • Småkalve: Tilvækst, periodens længde

Udbytte
Overgang til en anden foderration lettes, når der på forhånd er taget højde for fodermidlernes fordøjelighed og næringsstofsammensætning. Dermed kan sundhedsmæssige problemer undgås. Produktionen planlægges til at blive optimal.

Hvor ofte
Ved større foderskift eller efter behov f.eks. ved foderskift, korrektion af hensyn til for lille produktion eller sundhedsmæssige problemer.

Tidshorisont
Foderplanen udskrives ved besøg. Hvis foderplanen udarbejdes efter telefonsamtale sendes den efter aftale.

Grovfoderstyring
Hver gang 100 køer og 100 kvier har forbrugt ét års grovfoder, har de omsat ca. 600.000 FE. Ved 1,20 kr. pr FE, svarer det til 720.000 kr. Ved et spild af den ene eller anden årsag på f.eks. 5 %, svarer det til et tab på 360 kr. pr. ko pr år.

Grovfoderstyring er et produkt, som gennemgår hele bedriftens foderkæde fra mark til stald. Hvor kan du og dine medarbejdere intensivere indsatsen, således at der opnås et bedre resultat både økonomisk og fodringsmæssigt?!


Grovfoderstyring sætter blandt andet fokus på:

 • Er din grovfoder produktion den rigtige på din ejendom og til dine køer?
 • Hvordan med overblik over grovfoderproduktion og forbrug?
 • Har du godt styr på udbytter, kvalitet og beholdninger?
 • Opnår du de forventede udbytter i de forskellige afgrøder?
 • Er opbevaringen og håndteringen af dit grovfoder optimal?
 • Hvordan ser varmeudviklingen ud i dine stakke/siloer? via termo-måler
 • Alle data samlet ét sted i foderstyringsprogram
 • Data bruges tværfagligt af kvæg-, plante- og strategi- og virksomhedskonsulenter

Udtagning og håndtering af dit grovfoder bliver analyseret via vores termo-måler. Termo-måleren ser straks, hvor ensileringen er gået skævt, hvor udtagningen kan forbedres og er et glimrende værktøj til at anskueliggøre for både dig og dine ansatte, hvor der skal arbejdes liiidt mere med håndteringen af de ”dyre” stakke. En god hjælp til at blive endnu bedre!

Besøget på din bedrift kan forestås både af din KvægRådgiver, din GrovfoderRådgiver eller de to i samspil.

Grovfoderskolen

Tekst mangler

Læs mere om grovfoderskolen

Grovfoderformidling

Køb eller sælg grovfoder gennem
Grovfoderformidlingen
 

Læs mere om grovfoderformidlingen

Kontakt

Kontakt