Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Produktionsøkonomi - få lagt en rettesnor for det kommende år

Produktionsøkonomi

Teknisk budget / budgetopfølgning

Formålet med det tekniske budget er at lægge en rettesnor for produktionen for det kommende år. Det tekniske budget danner grundlaget for det økonomiske budget. Vi følger løbende op på, om produktionen forløber som forventet både med hensyn til indtægter og udgifter

Metode
Vi udarbejder en besætningsprognose, der viser forventet mælkeproduktion samt tilgang og afgang af dyr.
Vi laver desuden en opmåling af det hjemmeavlede foder og kvalitetsbestemmelse af dette.
Vi opstiller de forventede priser på mælk, kød og foder.
Vi fastlægger grovfoderarealet det kommende år samt de forventede udbytter.
Vi opstiller forventede udgifter til øvrige omkostninger i kvægbruget.
Udbytte (teknisk budget)

Giver et samlet overblik over produktionen i kvægbruget det kommende år, herunder:
Mælkeproduktionen hen over året
Forventet kvoteudnyttelse
Behov for indkøb af dyr
Mulighed for salg af dyr
Behov for indkøbt foder
Behov for justering af grovfoderarealet
Viser det forventede DB for kvægbruget i det kommende år
Beslutningsgrundlag for det/de kommende år

Udbytte (budgetopfølgning)
Giver mulighed for at følge produktionen i forhold til det planlagte
Viser eventuelle afvigelser, f.eks. i mælkeydelse eller foderforbrug, så man kan gribe ind i tide.

Hvor ofte
Teknisk budget 1 gang om året.

Budgetopfølgning som oftest hvert kvartal.
 

Erstatningsopgørelser

Har du haft brand eller skade? Er en aftale gået forkert? Skal der eks-proprieres?
 

Læs mere om erstatningsopgaørelser

Strategier

Har du lagt en strategi for din bedrift?

Læs mere om strategier ( link mangler) 

 

Kontakt

Kontakt