Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Faunastriber - giv naturen en håndsrækning

Faunastriber

faunastriber skaber bedre betingelser for flora og fauna, og bidrager til at øge biodiversiteten i og omkring landbrugsarealer.

I 2017 blev der etableret 65 km faunastriber, til stor glæde for både flora og fauna, men så sandelig også for mennesker.

Striberne tilgodeser småfugle, vildt og insekter, og fungerer som redeskjul, fødesøgning og yngleplads.

 

Faunastriber 2018

I år er det muligt at vælge mellem to frøblandinger:

1. Vildtblanding – her er der fokus på at producere pollen og nektar, som tiltrækker bier, sommerfugle mv. Blandingen giver føde for insekterne, der dermed kan danne fødegrundlaget for fuglevildtets unger.

2. Blomsterblanding – blandingen består af en lang række sommerblomster, der giver en fl ot og farverig blomsterstribe med en lang blomstringstid. Blomsterne sørger endvidere for vigtig nektar til bierne.

Bibeholdelse af tilskud
Faunastriber er berettiget til grundbetaling. Endvidere får du ikke problemer med ekstra omkostninger, arbejde med udsåning, at ukrudtet tager magten, papirmæssigt bøvl eller at reglerne brydes. Det eneste du mister er gødningskvoten for striben.

Striberne
Du beslutter, evt. i samarbejde med din planteavlskonsulent, hvor du ønsker at anlægge faunastriber. Striberne kan placeres midt i marken eller langs skel/hegn/skov/vej eller andet, dette er helt op til dine ønsker. Hvis der er en kile i marken, kan du eventuelt lave det, så du får ”rettet marken op”. Dog må striben/kilen maks. være 10 meter bred, hvor den er bredest. Der sås med en 3-meter maskine, så det vil være mest hensigtsmæssigt at vælge 3, 6 eller 9 meter bredde striber. Da der både er en- og fl erårige plantearter i blandingen, må du gerne tænke ind i placeringen, at striben eventuelt kan blive liggende næste år.

Etablering
Maskinstationen sår og anlægger striberne fra forår og frem til 1. juni 2018. Faunastriberne laves som en kombination af striber eller pletter med en- og flerårige plantearter.

Tilmelding
Striberne tegnes ind på et kort som afl everes til planteavlskonsulenten, herefter gør du selv striberne såklar ved at pløje eller fræse samt harve arealerne, og så kommer maskinstationen og tilsår den. Du kan også ringe og bestille faunastriben direkte hos LandboNord.

Sidste frist for bestilling er den 20. april 2018

Kontakt

Eske Harboe Høj Laursen
Planteavls- og Økologikonsulent
Telefon: 96242598
Mobil: 21469795

, LandboNord

Camilla Lerbjerg Thomsen
Miljø- og oplandskonsulent.
Telefon: 96242599
Mobil: 40833141

, LandboNord

Rasmus Arvidson
Miljøkonsulent
Telefon: 96242549
Mobil: 40231265

, LandboNord
Kontakt