Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Udpegninger på dine arealer?

Offentlige udpegninger

Vi hjælper dig med at vurdere dine arealer i forhold til de offentlige udpegninger. Vi ser på muligheder og begrænsninger, samt hvilke forpligtigelser, der ligger hos dig som lodsejer.
Udpegningerne finder du på hjemmesiden: Danmarks Miljøportal
Følgende udpegninger har betydning i forhold til naturplanlægningen og markdriften på din ejendom:

Beskyttet natur

Er dele af din ejendom omfattet af beskyttet natur?
Generelle regler om beskyttede naturtyper, herunder krav om pleje.
Dispensation i forhold til naturbeskyttelsesloven.
Hvad skal der til for at afregistrere et beskyttet naturområde?
Beskyttelseslinier

Findes der søer eller åer omkranset af beskyttelseslinier på din ejendom?
Findes der fredede fortidsminder med beskyttelseslinier på din ejendom?
Hvad er tilladt i forhold til beskyttelseslinerne?
Er der særlige beskyttelseszoner omkring udvalgte kirker i dit område?
Natura2000

Ligger din ejendom og tilhørende arealer indenfor et Natura2000 område?
Hvorfor er netop dette område udpeget?
Hvilke forpligtigelser har jeg som lodsejer indenfor et sådant område?
Hvilke myndigheder kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?
Økologiske forbindelseslinier

Hvad er en økologisk forbindelseslinie og hvad betyder udpegningen for dig?
Kan du bruge udpegningen aktivt på din ejendom?
Skovrejsningsområder

Ligger din ejendom i skovrejsningsområde, neutralt område eller skovrejsning uønsket?
Tilskud til skovrejsning, hvordan varierer det i forhold til udpegningerne?
Kan man plante non-food lavskov hvis skovrejsning er uønsket?

Kontakt

Karoline Holst
Miljøkonsulent
Telefon: 96242571
Mobil: 41261883

, LandboNord
Kontakt