Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Kort om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 2021

Tilskuddet bliver givet til at pleje værdifulde græs- og naturarealer med afgræsning eller slæt i sommerperioden for at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten.

Ordningen omfatter to hovedforpligtelser:

 • Forpligtelse til slæt
 • Forpligtelse til afgræsning

Tilsagnsperioden er 5 år

Du kan i 2021 søge om nyt tilsagn, der begynder 1. september 2021. Dette tilsagn vil udløbe 31. august 2026. Du skal overholde betingelserne for ordningen i alle 5 år.

Tilskuddets størrelse (type 66)

Tilskud, der ikke kan kombineres med grundbetaling (type 66)

 • 2.600 kr. pr. ha for pleje med afgræsning
 • 1.050 kr. pr. ha for pleje med slæt

Tilskuddets størrelse (type 67)

Tilskud, der kan kombineres med grundbetaling (type 67)

 • 1.650 kr. pr. ha for pleje med afgræsning
 • 850 kr. pr. ha for pleje med slæt

Ansøgningsperiode

Ansøgningsperioden for at søge nyt tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer er angivet til 2. november – 21. december 2021; men bliver formentlig allerede fra 1. oktober 2021.

Du kan søge om tilsagn til arealer, der opfylder en af nedenstående betingelser

 • Mindst 50 % af marken er beliggende inden for et særligt udpeget Natura 2000-areal til pleje
 • Der er på marken mindst 0,10 ha, der har en HNV (høj naturværdi) på 5 eller derover
 • Mindst 50 % af marken er beliggende inden for et Natura 2000-område, og mindst 90 % af markens ansøgte areal er en gentegning af græsningstilsagn (af typerne 4, 5, 9, 66 eller 67)
 • Mindst 50 % af marken er en del af et N- eller P-vådområdeprojekt eller et lavbundsprojekt Du kan kun søge tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer på den del af projektet, der kan leve op til reglerne for afgræsning eller slæt

Begræsninger

 • Du må hverken sprøjte, gødske eller omlægge arealet
 • Du må ikke tilskudsfodre på arealet, bortset fra kalve under 6 måneder i kalveskjul og halm til strøelse
 • I perioden 1. maj til og med 20. juni må arealerne ikke slås af hensyn til fugle og vildt

Krav til plantedække

Alle arealer med tilsagn til pleje af græs- og naturarealer skal have et plantedække egnet til afgræsning eller slæt i hele tilsagnsperioden. Der er dog en undtagelse vedr. første tilsagnsår, idet plantedækket først skal være etableret 1. juni.

Du må ikke omlægge dit tilsagnsareal – heller ikke omlægge et eksisterende græsareal til nyt græs, så længe der er tilsagn på arealet. Vegetationen skal dække mere end 1/3 af overfladen i forhold til sort jord. Der må dog godt være områder på under 500 m2 uden plantedække, hvis disse områder – sammen med andre områder, der ikke er afgræsset – ikke udgør mere end 10 % af tilsagnsmarken.

Midlertidigt oversvømmede arealer kan godkendes uanset størrelse, hvis arealerne stadigvæk har et plantedække og er plejede.

Slæt

Der skal hvert år i perioden den 21. juni til den 15. september tages mindst ét slæt på arealerne. Det afslåede materiale skal fjernes fra arealet. Hvis der er taget et eller flere slæt i ovenstående periode, er plejekravet opfyldt.

Afgræsning

Du skal hvert år vælge mellem, om arealet fremstår synligt afgræsset senest den 15. september, eller om arealet afgræsses med et fast græsningstryk i hele perioden fra 1. juni til 31. august.

Hvis du søger grundbetaling til marken, skal du altid vælge synligt afgræsset.

Afgræsning skal ske med husdyr, som er heste eller drøvtyggere.

Synligt afgræsset

Hvis du vælger at benytte dig af afgræsningsmetoden ”Synligt afgræsset”, er der ingen krav til hvor mange dyr, der skal gå på marken eller hvor længe, dyrene skal gå der. Du må derfor godt benytte dig af skiftefolde og tage dyrene væk fra arealet i perioder.

Der er dog to krav, der skal være opfyldt:

 • Marken skal være omfattet af afgræsning inden for perioden 1. juni til 15. september, men ikke nødvendigvis i hele perioden.
 • Marken skal fremstå synligt afgræsset, hvilket er når mere end 50 % af plantedækket bærer præg af afgræsning og er under 40 cm højt. Områder på arealer under 100 m2, hvor plantedækket er over 40 cm højt, kan accepteres. Områder på 500 m2 og derover, der ikke er synligt afgræsset, vil ikke kunne godkendes som støtteberettigede i indeværende år.

Fast græsningstryk

Når du vælger fast græsningstryk som afgræsningsmetode, er der ikke krav om, at arealet på alle delområder skal fremstå afgræsset. Kravet er blot, at der skal gå det fastsatte antal dyr på arealet, og der er et plantedække, der kan afgræsses. Ved kontrol af fast græsningstryk ses ikke på, hvor dyrene har afgræsset, men kun på, om der har været det fastsatte antal dyr.

I perioden fra 1. juni til 31. august skal der til enhver tid gå mindst 1,2 storkreaturer/ha på arealet, medmindre du har søgt og fået godkendt et lavere græsningstryk for arealet af Landbrugsstyrelsen. Kommunen eller Naturstyrelsen kan give en udtalelse om ønsket lavere græsningstryk ned til 0,3-0,5 Storkreatur (SK)/ha.

Beregning af storekreaturer

Tyre, køer og andet kvæg over to år, heste over seks mdr. 1,0 storkreaturer
Kvæg fra seks mdr. til to år 0,6 storkreaturer
Får og geder over et år og hjortedyr over ni mdr. 0,15 storkreaturer


Der skelnes ikke mellem store og små racer.

 

 

Kontakt

Thor Bjørn Kjeldbjerg
Fagchef Økologi
Telefon: 96242581
Mobil: 21212681

, LandboNord

Torben Svenningsen
Planteavlskonsulent
Telefon: 96242577
Mobil: 23397369

, LandboNord

Anders Mortensen
Natur- og miljøkonsulent
Telefon: 96242588
Mobil: 21212689

, LandboNord
Kontakt