Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Økologi og tilskud

Som økolog er der en række tilskudspuljer, som kan søges. Puljerne er specifikke og åbne for ansøgning på forskellige tidspunkter. Vi hjælper dig med mulighederne og ansøgningstidspunkt.

Økologisk Investeringsstøtte

Årets ansøgningsrunde er netop åbnet, og der er i år 40,5 mio. kr. i puljen til Økologisk Investeringsstøtte. Under ordningen gives der 40% i tilskud til investeringer, der kan øge de økologiske bedrifters rentabilitet. Pengene er fordelt i 6 puljer, som kan og skal søges uafhængigt af hinanden. Puljerne fordeler sig således:

Indsatsområde

Pulje (mio. kr.)

Svin

8

Kvæg

8

Frugt, bær og grønt

3,5

Planteavl

10

Æg og fjerkræ

10

Får og geder

1

Indenfor hvert indsatsområde er der som tidligere en teknologiliste, og der er udelukkende teknologier, der står på disse lister, der kan søges tilskud til. For hver teknologi er der beregnet en økonomisk effekt samt angivet en markedspris. Udfra disse tal beregnes teknologiernes prioriteringsscore.

For at kunne ansøge om tilskud, skal der planlægges en tilskudsberettiget investering på minimum 100.000 kr. Ansøgningen kan være sammensat af flere teknologier. Ved ansøgningernes prioritering gives der først tilskud til de investeringer der har den højeste økonomiske effekt i forhold til investeringens størrelse (prioriteringsscore). Hvis der indkommer ansøgninger med samme prioriteringsscore, vil tilskud først tilfalde ansøgere, der er omlagt til økologi efter 2014.

Ansøgningsfristen er den 17. januar 2017.

Hele listen over tilskudsberettigede teknologier kan ses her.

Vi er selvfølgelig parate til at svare på spørgsmål om ordningen og udarbejde ansøgninger om økologisk investeringsstøtte.

Kontakt

Karoline Holst
Miljøkonsulent
Telefon: 96242571
Mobil: 41261883

, LandboNord
Kontakt