Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Nybyggeri eller renovering? Vi hjælper med skiteseforslag og køb af inventar

Staldindretning med skitseforslag

Vi hjælper dig ved nybyggeri eller renovering med at udarbejde skitseforslag således at ansøgninger til kommunen kan laves, og således at du er ”klædt på” til at møde byggefirmaer.

Dine planer gennemgås, og der laves eventuelt besøg i andre stalde som på tilsvarende vis er nybyggede/renoverede.

Der laves opmåling af stalden og beregnes dyreenheder, og der drøftes forskellige indretningsforslag sat i forhold til nuværende produktion og Dansk Lovgivning.

Dit udbytte vil være, at du som bygherre har vurderet relevante alternativer inden byggefasen starter, hvorved sikkerheden i valget øges, og risikoen for fejlinvesteringer mindskes.

På baggrund af skitserne er det muligt at drøfte projektet med håndværkere og leverandører.

Inventarkøb - ved nybyggeri eller renovering

Ved nybyggeri og renoveringer kan vi hjælpe dig med at indkøbe staldinventar, ventilation, foderanlæg, elinstallationer, VVS installationer m.m. Det sikrer et helt funktionsdygtigt anlæg der opfylder dine krav til kvalitet og til den rigtige pris og hvor logistikken i staldanlæg og foderlade er gennemtænkt.

Ved et indledende møde mellem dig og svinerådgivningen gennemgås projektet, og der tages stilling til hvilke firmaer der skal indbydes til at give tilbud på projektet.

Ved et senere møde kommer firmaerne efter tur og fremlægger deres forslag til projektløsningen, og sammen med LandboNord vælges herefter hvilke leverandører der skal arbejdes videre med.

Du får et fuldt funktionsdygtigt anlæg, der opfylder de funktionskrav du har stillet. Hjælp til inventarkøb skaber overblik og giver dig som bygherre ro til at varetage de mange andre gøremål der er i byggefasen. Det afværger bristede forventninger, og vi hjælper med at sikre at alt er med i tilbuddet. Først og fremmest funktion og helhed. Samtidig er der mulighed for pæne besparelser på projektets samlede pris.

Staldleje

Svinerådgivningen formidler gerne kontakt mellem lejere og udlejere af svinestalde.

Læs mere om staldleje

Indkøring af besætninger

Vi kan hjælpe med at indkøre større sobesæt-ninger efter f.eks. sanering eller udvidelse.

Læs mere om indkøring af besætninger

Kontakt

Mette Holst Tygesen
HR- og Svinerådgiver
Telefon: 96241886
Mobil: 21282218

, LandboNord

Preben Høj
Svinerådgiver
Telefon: 96241894
Mobil: 29118428

, LandboNord
Kontakt