FORENING

Bestyrelsen

LandboNords hovedbestyrelse består af en formand fra hver af de 5 kredse, en formand fra hver af de fem faglige udvalg, tre personer valgt på generalforsamlingen samt to medarbejderrepræsentanter.

Om foreningen LandboNord - Bestyrelsen - Bliv medlem af foreningen LandboNord-2

Hovedbestyrelsens arbejde

LandboNords hovedbestyrelse består af en formand fra hver af de 5 kredse, en formand fra hver af de fem faglige udvalg, tre personer valgt på generalforsamlingen samt to medarbejderrepræsentanter. Hovedbestyrelsen tager sig af de overordnede linjer og arbejder for den overordnede politiske interessevaretagelse.

 

Formandskabet

Efter generalforsamlingen vælger hovedbestyrelsen et formandskab bestående af en formand samt 1. næstformand og 2. næstformand. Formandskabet mødes jævnligt, og drøfter løbende hvilke sager, der skal arbejdes med, hvilke initiativer der skal sættes i gang og hvilke aktiviteter der skal deltages i og sættes fokus på. Formandskabet består pt. af formand Niels Vestergaard Salling, 1. næstformand Lars Mellemkjær og 2. næstformand Torben Farum.

Det er således Niels Vestergaard Salling, som står i spidsen for LandboNord. Niels er svineproducent og driver sin bedrift med gode medarbejdere, da det politiske arbejde i LandboNord tager en del af hans tid. Niels sidder blandt i Landbrug & Fødevarer primærbestyrelse, hvilket giver god mulighed for indflydelse og mulighed for at være opdateret på, hvad der arbejdes med i Landbrug & Fødevarer. Niels er generelt en aktiv mand og involverer sig gerne i lokalsamfundet og bidrager blandt andet med at være besøgslandbrug ligesom han er engageret i den lokale fodboldforening.


Find LandboNords kredse og udvalg.

Bestyrelse

Niels Vestergaard Salling

Niels Vestergaard Salling

Formand
Lars Mellemkjær

Lars Mellemkjær

1. næstformand. Formand for Kreds 2
Torben Farum

Torben Farum

2. næstformand. Formand for Svineudvalget
Lars-Peter Boel

Lars-Peter Boel

Formand for Kreds 1
Bjarke Lauersen

Bjarke Lauersen

Formand for Kreds 3
Mogens Højholt Hansen

Mogens Højholt Hansen

Formand for Kreds 4
Niels Pedersen Qvist

Niels Pedersen Qvist

Formand for Kreds 5
Niels Hedermann

Niels Hedermann

Formand for Kvægudvalget
Jørgen Vigsø

Jørgen Vigsø

Formand for Kødkvægs- og deltidsudvalget
Hans Chr. Holst

Hans Chr. Holst

Formand for Planteudvalget
Kasper Thing Andreasen

Kasper Thing Andreasen

Formand for Økonomiudvalget
Christian Søndergaard Christensen

Christian Søndergaard Christensen

Medarbejdervalgt
Carsten Pinderup

Carsten Pinderup

Medarbejdervalgt
Søgningen gav intet resultat