FORENING

Bestyrelsen

LandboNords bestyrelse består af en formand fra hver af de 5 kredse, en formand fra hver af de fem faglige udvalg, tre personer valgt på generalforsamlingen samt to medarbejderrepræsentanter.

Om foreningen LandboNord - Bestyrelsen - Bliv medlem af foreningen LandboNord-2

Bestyrelsens arbejde

LandboNords bestyrelse består af en formand fra hver af de 5 kredse, en formand fra hver af de fem faglige udvalg, tre personer valgt på generalforsamlingen samt to medarbejderrepræsentanter. Hovedbestyrelsen tager sig af de overordnede linjer og arbejder for den overordnede politiske interessevaretagelse.

Læs bestyrelsens vedtægter her.

 

Formandskabet

Efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen et formandskab bestående af en formand samt 1. næstformand og 2. næstformand. Formandskabet mødes jævnligt, og drøfter løbende hvilke sager, der skal arbejdes med, hvilke initiativer der skal sættes i gang og hvilke aktiviteter der skal deltages i og sættes fokus på.

Find LandboNords kredse og udvalg.

Bestyrelse

Torben Farum

Torben Farum

Formand for LandboNord. Formand for Griseudvalget
Niels Hedermann

Niels Hedermann

1. næstformand. Formand for Kvægudvalget
Lars-Peter Boel

Lars-Peter Boel

2. næstformand. Formand for Miljøpolitisk udvalg. Formand for Kreds 1
Bjarke Lauersen

Bjarke Lauersen

Formand for Kreds 3
Mogens Højholt Hansen

Mogens Højholt Hansen

Formand for Kreds 4
Jeppe Lykkegaard Christensen

Jeppe Lykkegaard Christensen

Formand for Planteudvalget og Kreds 5
Jonas Ellitsgaard Jensen

Jonas Ellitsgaard Jensen

Formand for Økonomiudvalget
Leif Christensen

Leif Christensen

Formand for Kødkvægs- og deltidsudvalg
Carsten Pinderup

Carsten Pinderup

Medarbejdervalgt
Mette Thrysøe Nielsen

Mette Thrysøe Nielsen

Medarbejdervalgt
Søgningen gav intet resultat