Her kan du indberette løndata, oplysninger om ny medarbejder samt oplysninger om sygdom og barsel

Før du begynder at indberette, er det vigtigt, du har følgende oplysninger til rådighed

  •  Arbejdsgiveroplysninger (fx lønnummer)
  • Oplysninger om ansættelsesforholdet (fx overtidsbetaling, kost/logi osv.)

 

Her kan du indberette løn for op til 10 lønmodtagere ad gangen

 

Her kan du oprette og foretage ændringer af stamdata

 

Her kan du indberette oplysninger til behandling af refusionsansøgning vedr. sygdom

 

Her kan du indberette oplysninger til behandling af refusionsansøgning vedr. barsel/graviditetsgener

Se tidsfrister for indberetning i 2022 her