Miljø

Grundvand

2.9.1 Miljø & energi (Grundvand)

Indvinding af grundvand

Indvinding af grundvand kan udnyttes til mange forskellige ting - bl.a. til markvanding, produktionsvanding, gartneri eller alm. vandforsyning i stuehuset.

I alle tilfælde kræver indvinding af grundvand, at man har en indvindingstilladelse og en lovlig boring, og selvfølgelig overholdelse af de krav om prøvetagninger, der er til boringen.

Indvindingstilladelse

For at anvende en boring til indvinding af grundvand kræver det en indvindingstilladelse. Tilladelsen beskriver, hvor meget vand du må benytte om året, samt med hvilken hastighed du må pumpe vandet op. Tilladelsen skal samtidig sikre, at indvendingen ikke påvirker andre boringer eller omkringliggende natur.

LandboNord kan være behjælpelig med ansøgning om ny indvindingstilladelse samt udarbejdelse af VVM-screening, som ansøgningen kræver.

Selve boringen skal ved fornyelse af tilladelsen gennemgås af en brøndborer.

BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder er områder udpeget omkring boringer, hvor der er vurderet, at være en øget risiko for forurening af miljøfremmede stoffer i drikkevandet.

Indenfor områder udpeget som BNBO er det ikke tilladt at benytte pesticider, og i nogle områder er der også restriktioner mod brugen af nitrat. Det er udlagt til de enkelte vandværker at indgå aftaler om BNBO-områder inden udgangen af 2022. Såfremt der ikke er indgået frivillige aftaler mellem vandværkerne og lodsejere, er der lagt op til et generelt sprøjteforbud.

Indsatsområder

Inden for indsatsområderne arbejder kommunerne med at begrænse risikoen for forurening af grundvandet. Dette gøres bl.a. med indsatsplaner for brugen af både pesticider og nitrat.

Indsatsområderne giver kommunerne mulighed for at planlægge og gennemføre specifikke indsatser mod forurening af grundvandet.

miljørådgivning
Peter Povlsen

Peter Povlsen

Vandløbs- og miljøkonsulent
GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Seneste artikler