natur & biodiversitet

Har du natur på din ejendom?

Har du spørgsmål til dine naturarealer, så kan vi hjælpe dig

2.8.8 Mark & natur - Natur

Beskyttet natur - udpegninger på dine arealer?

Vi kan hjælpe dig med at forvalte dine naturområder, så du får den bedste mulige natur. En bedre natur betyder bedre levesteder for vildt. Og dette betyder bl.a. bedre jagtmuligheder.

Vi hjælper dig med at vurdere dine arealer i forhold til de offentlige udpegninger. 

Udpegningerne finder du på hjemmesiden Danmarks Miljøportal

Følgende udpegninger har betydning i forhold til naturplanlægningen og markdriften på din ejendom

Beskyttet natur

 • Er dele af din ejendom omfattet af beskyttet natur?
 • Generelle regler om beskyttede naturtyper.
 • Dispensation i forhold til naturbeskyttelsesloven.
 • Vi hjælper dig med fejlregistreringer af beskyttet naturområder.

Beskyttelseslinier

 • Findes der søer eller åer omkranset af beskyttelseslinier på din ejendom?
 • Findes der fredede fortidsminder med beskyttelseslinier på din ejendom?
 • Hvad er tilladt i forhold til beskyttelseslinerne?
 • Er der særlige beskyttelseszoner omkring udvalgte kirker i dit område?

Natura2000

 • Ligger din ejendom og tilhørende arealer indenfor et Natura2000 område?
 • Hvorfor er netop dette område udpeget?
 • Hvilke forpligtigelser har jeg som lodsejer indenfor et sådant område?
 • Hvilke myndigheder kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

Økologiske forbindelseslinier

 • Hvad er en økologisk forbindelseslinie og hvad betyder udpegningen for dig?
 • Kan du bruge udpegningen aktivt på din ejendom?

Skovrejsningsområder

 • Ligger din ejendom i skovrejsningsområde, neutralt område eller skovrejsning uønsket?
 • Tilskud til skovrejsning, hvordan varierer det i forhold til udpegningerne?
 • Kan man plante non-food lavskov hvis skovrejsning er uønsket?

Læs mere om vores naturrådgivning

 


 

Naturrådgivning
Anders Vindberg Boel

Anders Vindberg Boel

Natur- og miljøkonsulent
GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Seneste artikler