natur & biodiversitet

Jagt- og naturpleje

Hvordan kan vi hjælpe dig med at forbedre og forvalte din jagt?

buk urørt - jagt & naturpleje #200003687 VS rettelser til hjemmesiden + upload af jagtfane

Hvordan kan vi hjælpe dig med at forbedre og forvalte din jagt?

Hos LandboNord elsker vi jagt og natur – derfor vil vi gerne hjælpe dig med at opnå den bedst mulige jagt på din ejendom. Men hvordan får du den bedst mulige jagt? Nedenunder har vi præsenteret nogle af de tiltag, vi synes man bør arbejde med, hvis man vil forvalte henimod en robust og stærk vildtbestand.

  • Skab levesteder. Forudsætningen for at forvalte vildtet, er først at man skaber nogle levesteder, hvor vildt kan trives og har lyst til at opholde sig. Vi kan hjælpe dig med at identificere de levesteder der findes på din ejendom og udbygge disse, eller etablere helt nye.
  • Regulering af rovvildt. Regulering er sammen med etablering af levesteder den vigtigste forudsætning for succes med en robust vildtbestand. Vi kan hjælpe dig med identificering af problemstillinger vedrørende rovvildt og rådgive om forvaltning af disse.
  • Skab sammenhæng i reviret. Lad os hjælpe dig med at få et overblik over dit revir. Lad os sammen se på, hvordan vi kan skabe bedre sammenhæng imellem naturarealer, så vildtet får nemmere ved at bevæge sig.
  • Etabler en vildtager. Den bæredygtige måde at fodre vildtet på, er med etablering af vildtagre. Fodertønder o.l. er en dårlig måde at fodre hjortevildtet på. Står der en tæt bestand af råvildt, kan fodertønder være med til at sprede sygdom i bestanden, i det dyrenes kommer til at æde jordbakterier sammen med det foder der ryger på jorden.
  • Bæredygtig afskydning. Vi hjælper dig med at lægge en plan og skabe overblik over vildtet, der bruger din ejendom. En oplyst afskydning er en forudsætning for en robust bestand.
Det er vores erfaring, at det kræver en god forvaltningsplan for jagten på en ejendom, hvis man skal opnå den gode vedholdende pleje på arealet. En plan forpligter og opstiller nogle opgaver såvel som succeskriterie, man kan arbejde imod. Går man ikke selv på jagt på sin ejendom, kan forvaltningsplanen blive til som et samarbejde imellem jordejer og jagtlejer.

Vi har den faglige viden og fingeren på pulsen ift. hvilke støtteordninger der er aktuelle og som du kan bruge i din forvaltning af ejendommens vildt.
naturrådgivning
Anders Vindberg Boel

Anders Vindberg Boel

Natur- og miljøkonsulent
GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Seneste artikler