Mark

Øg dit udbytte - få tjek på din jord

Lad os hjælpe dig med dine jordprøver.

2.8.2.3 Mark & natur - Jordprøver

Jordprøveudtagninger

Reaktionstallet for jorden er meget vigtigt for at sikre afgrødernes vækst. Et for lavt reaktionstal giver ofte misvækst - mens et for højt øger risikoen for manganmangel. Derfor bør der med jævne mellemrum udtages jordprøver.

Hos LandboNord tilbyder vi flere muligheder for jordprøveudtagning

Lav jordprøven selv

Ønsker du selv at udføre jordprøven, har du mulighed for at gøre det selv. Vi sender herefter prøverne videre til analyse. Vi anbefaler selvudtagne prøver til mindre ejendomme med små marker og meget ensartet jord.

Når du laver jordprøven selv, skal du være opmærksom på at det endelige resultat oftest er et groft gennemsnit for marken. Fordelen ved en selvudtaget prøve er prisen - selvudtagne prøver er billigere, men resultatet er mindre validt.

Prøver foretaget af LandboNord - med eller uden GPS med vores ATV

Vi kan tage prøverne for dig på vores ATV - med eller uden GPS. Det endelige resultat heraf er en kortlægning af Rt (reaktionstal), Kt (kalital), Pt (fosfortal) og Mgt (magnesiumstal).

Med denne løsning klarer vi arbejdet for dig og overleverer en grundig undersøgelse af din jord.

GPS prøver anbefales til alle typer af landbrug - men særligt er det anbefalet til kartoffelavlere, hvor kalital især er vigtige. Tilmed anbefaler vi denne prøve til planteavlsejendomme, hvor fosfortallet er essentielt for jorden.

Vi sender resultaterne retur til dig

GPS jordprøver giver en præcis kortlægning af næringsstofferne, og vi udarbejder kort med analyser og gradueret kalktildeling samt udarbejder en rapport med faglige kommentarer for dine marker.

Vi sender tildelingsfiler og kort med markens placering til din maskinstation. Derudover overføres resultaterne til MarkOnline - ligesom du kan finde dem i CropManager.

Til kartoffelmarkerne kan vi ligeledes lave et kali-tildelingskort med enten K2 eller patent-kali.

Hvad koster det at få udtaget en jordprøve?

Prisen på en jordprøveudtagning varierer alt efter antallet af jordprøver samt størrelsen på din grund

 

GPS prøver, 1 ha pr. prøve, analyse Rt, Pt, Kt, og Mgt Pris/kr.

Grundgebyr (kort og tildelingsfil)                              1000,-

Priser for alle prøver inkl. udtagning
Op til 100 ha                                                                       175,- /ha
Op til 300 ha                                                                       160,- /ha
Op til 500 ha                                                                       150,- /ha
over 500 ha                                                                          145,-/ha

Teksturanalyser
Tekstur                                                                                    450,- /ha/stk.
Udtagning                                                                              225,- / stk.
Grundgebyr                                                                           1000,- / stk.

Alm. jordprøver og selvudtagne jordprøver
Grundgebyr for alm. udtagning                                        1000,-
Grundgebyr for selvudtagning                                          500,-
Udtagning af LandboNord                                                    75,- /prøve
Analyse Rt, Pt, Kt og Mgt                                                   160,- /prøve
Mere end 100 prøver                                                          140,- /prøve

Valg af udtagningsstrategi

Hvorfor vælge GPS jordprøver (1 prøve pr. ha)?
Fordele 
- En prøve pr ha giver en god kortlægning af, hvor kalken skal tildeles. Det er især marker med meget varierede jordtype, som vinder ved en mere præcis fordeling af kalken.
- God kortlægning af Pt, Kt og Mgt.
- Giver mulighed for at graduere fosfor, kalium og magnesium. Især vigtigt ved dyrkning af kartofler.
- Overførsel af resultater til Mark-online og Cropmanager, giver altid opdaterede næringsstof’s ni-veau på de enkelte marker, til brug ved gødningsplanlægning.

Ulemper
- ingen

Hvorfor vælge Alm. Jordprøver ( 3 - 5 ha pr prøve)?
Fordele 
- Giver en billig kortlægning af kalkniveau og næringsstofni-veau på din ejendom.

Ulemper
- Giver en unøjagtig kortlægning af kalk og næringsstofniveau.
- Dårlig fordeling af kalken. Risiko for områder med for høje/lave reaktionstal/næringsstoffer.

Priser er gældende fra den august 2023.

GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Har du brug for hjælp? – så kontakt vores team

Lars Vissing Pedersen

Lars Vissing Pedersen

Planteavlskonsulent
Peter Neistskov Jensen

Peter Neistskov Jensen

Forsøgsmedarbejder
Søgningen gav intet resultat

Seneste artikler