Miljø

Miljøgodkendelser

Vi hjælper dig gerne med dine miljøtilladelser og ansøgninger

2.7.3.6.1 Husdyr (Staldbyggeri og krav)

Miljøgodkendelser

Ved etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold eller stalde, skal du som ejer ansøge om en miljøtilladelse (§16b) eller miljøgodkendelse (§16a) ved din kommune.

Det kræver en detaljeret beskrivelse og specifikke beregninger af projektet. Vi styrer dig gennem forløbet under udarbejdelse af din miljøtilladelse/miljøgodkendelse.

Som husdyrbruger er det i dag et lovkrav, at du får en miljøtilladelse/-godkendelse, hvis du ønsker at udvide eller ændre din husdyrproduktion. Tilladelserne er baseret på produktionsarealet og kan give en fleksibel produktion, der ikke er afhængig af antallet af dyr, og vægtgrænser som tidligere godkendelse var bundet op på.

I LandboNords MiljøRådgivning tilbyder vi, i samarbejde med dig, at udarbejde din miljøansøgning fra start til slut. Vi samarbejder med dine andre rådgivere og de lokale myndigheder, så du får den bedst mulige og fremtidssikrede løsning. At ansøge om en miljøtilladelse/-godkendelse kan være en tidskrævende proces, der kræver, at man kender alle love og regler på miljøområdet. Det er afgørende, at du kender til de udpegninger, der er på dine arealer, samt er forberedt på dialog med de lokale myndigheder.

Et typisk sagsforløb for en miljøtilladelse er

  • Opstart af sagen ved LandboNord
  • Kundemøde m. afstemning af konkret ansøgning vedr. dyrehold og arealer
  • Udarbejdelse af ansøgning af konsulent
  • Indsendelse til relevant kommune
  • Udarbejdelse af udkast til tilladelse fra kommunen
  • Nabohøring
  • Endelig godkendelse fra kommunen
  • Offentlig klagefrist

Gennem opstartsmødet hjælper vi dig med at få detaljerne i ansøgningen på plads. Vi sørger for, at alt relevant materiale sendes til din kommune. Vi tager os af al dialog med kommunen, og vi sørger for at varetage dine interesser bedst muligt.

Efter tilladelsen er i hus, hjælper vi dig med at få det fulde overblik.

Lav dine OML-beregninger med os

For at opnå miljøgodkendelse til husdyrproduktion i Danmark er der stillet en række krav for, hvor stor en lugtgeneafstand der skal være fra produktionen til naboer, områder med samlet bebyggelse og byzoner.

Den danske lovgivning benytter sig af to standard lugtspredningsmodeller, hhv. FMK og NY-model. Begge modeller er bygget op efter nogle standardparametre, og der er derfor en risiko for, at de afviger meget fra den faktiske lugtgene, som produktionen medfører.

Fra 2022 er det blevet et lovkrav, at lugtgener også medtages ved revurderinger af miljøgodkendelser, hvilket kan medføre, at flere husdyrbrug ikke kan revurderes.

I det tilfælde, at husdyrbrug ikke kan godkendes, enten ved revurdering eller en ny miljøgodkendelse, og en af de to standardmodeller ligger indenfor lugtgenekriteriet, giver lovgivningen mulighed for at lave en specifik lugtberegning efter OML-modellen. Her regnes der på den faktiske udledning fra hvert enkelt afkast på ejendommen, og der tages hensyn til miljøtiltag, såsom vindkryds eller forhøjet afkast, og de faktiske dimensioner for afkastet.

Det er grundlæggende sådan med lugtspredning, at jo højere lugten føres op, jo større opblanding sker der, hvorved koncentrationen af lugten bliver mindre.

Her i LandboNord har vi nu mulighed for at lave disse beregninger og dermed hjælpe de landmænd, der må have problemer i forhold til lugt.

Vi benytter den seneste model og software, OML-multi, for at give så præcis en beregning som muligt.

Du kan læse mere om staldbyggeri og krav her.

Du kan også læse mere om miljøledelse her

Miljørådgivning
Karoline Holst

Karoline Holst

Miljøkonsulent
GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Seneste artikler