Rådgivning

Et sammenhængende team i grisestalden

Tillid er fundamentet for godt teamwork, al succes bygger på fundament af tillid til hinanden.

Teamwork

Et sammenhængende team i grisestalden

I landbruget generelt, som i mange andre brancher, har vi af og til udfordringer med at rekruttere arbejdskraft. Et velfungerende team med god blandet erfaring og ikke mindst høj anciennitet drømmer de fleste besætningsejere om. Medarbejdere er en utrolig vigtig ressource - faktisk er de uundværlige. Derfor er en strategi for at skabe et godt teamwork, arbejdsmiljø og fastholdelse af medarbejdere vigtigere end nogensinde før. 

Synlig ledelse behøver ikke at være på daglig basis, men det er vigtigt at være synlig, og når man er det, er det vigtigt, at man sørger for at være konsistent og lægge vægt på de værdier, man har, og hvad man ønsker at få ud af sin produktion, så medarbejderne aldrig er i tvivl om, hvad der forventes af dem.

Indkøring af nye medarbejdere er en disciplin, som bør have lige så høj prioritet som produktiviteten i besætningen. Her er en mentor og en introplan vigtig, som kan være med til at sikre ensartethed i dagligdagen og at kulturen bliver den ønskede. Introplanen kan i øvrigt ofte genbruges, så man behøver ikke starte fra nul hver gang.

Tillid er fundamentet for godt teamwork, al succes bygger på fundament af tillid til hinanden.