Placér, producér, profitér

Afdæk potentialet

med VE-Screening 

Der er gang i den grønne omstilling, og bæredygtig energi spiller en central rolle. Derfor er energi et nyt forretningsområde for mange lodsejere, som har fået VE-screenet deres ejendom. Er du nysgerrig på, hvordan mulighederne ser ud for din virksomhed hvad angår placering af VE-anlæg (sol, vind, biogas mm.), så kan vi hjælpe dig med at få potentialet belyst.

Energidag - vindmølle

Med en VE-screening får du et overblik over, hvad dine muligheder er i forhold til VE-Anlæg.

 VE-Screeningsrapporten har til formål at

  • Give et overordnet billede af hvilke potentialer der er i din virksomhed i forhold til etablering af anlæg til produktion af vedvarende energi med et VE-Anlæg.
  • Give ideer til hvordan din virksomhed kan udvikles i forhold til etablering af et VE-anlæg.

- Tidligere tænkte vi, at vores muligheder for indtjening primært lå i traditionel landbrugsproduktion, men efter vi har fået en VE-Screening og dermed afdækket, hvad der er muligt med energiproduktion, så har det givet os et nyt ben at stå på. Samfundet efterspørger energi og fødevarer, og jeg har altid produceret efter, hvad der er i samfundets interesse. Derfor tænker jeg, at det giver god mening at udvikle os i begge retninger og derved styrke vores landbrug.

Landmand som af hensyn til den videre proces optræder anonymt

Kunde, VE-Screening

Processen

  • Indledende dialog med kunden om afgrænsningen af opgaven. Hvilken geografi involveres, og hvad er kundens ønsker i forhold til henholdsvis sol, vind, biogas, brintproduktion eller flere af elementerne. Dialogen skal blandt andet afdække, om kunden har kendskab til projekter med VE-aktiviteter, der er undervejs i området, mulige nye lokalplaner samt anden relevant information, som måske ikke er synlig i GIS-data (Geografisk Informations System) på nuværende tidspunkt. Det kan for eksempel være vej-ret, som skal respekteres eller boliger, som kunden ønsker at se bort fra.
  • Analyse af området ved hjælp af GIS-data.
  • Udpeget areal besigtiges for at validere, at kortanalysen stemmer overens med virkelige observationer.
  • Forberedelse af præsentationsmateriale.
  • Gennemgang af resultater og konklusioner med kunden.
  • Er anbefalingen at det geografiske område udvides, kan det betyde, at opgaven forøges og processen gennemarbejdes igen.

Resultatet

Med en VE-Screening står du stærkt, hvis du vil i kontakt med mulige investorer for at undersøge hvilken værdi, du kan opnå ved at udleje eller sælge jorden fra. Du kan også vælge at køre energiprojektet igennem selv, eller at bruge VE-screeningen og de potentialer, den viser til at øge værdiansættelsen af din ejendom ved et salg.

Energirådgivning
Leif Köhne

Leif Köhne

Energirådgiver