Klima & bæredygtighed

RISE bæredygtigheds-analyse

Fremtiden tilhører de bæredygtige!

2.10.4 Klima & bæredygtighed - RISE

RISE bæredygtighedsanalyse

En RISE-analyse er en omfattende helhedsanalyse af den enkelte landbrugsbedrifts bæredygtighed. Analysen vurderer bedriften ud fra 10 forskellige elementer: Jord, dyrehold, næringsstoffer, miljø, vand, energi, klima, biodiversitet, arbejdsforhold, livskvalitet, økonomi og bedriftsledelse.

Hvordan måler du din bæredygtighed?

Vi ser ind i en fremtid med stort fokus på bæredygtighed. RISE (Response Inducing Sustainability Evaluation) er et anerkendt bæredygtighedsværktøj som benyttes i mere end 50 lande.

RISE stiller skarpt på landmandens bæredygtighed både i forhold til klima, miljø, økonomi og sociale forhold.

RISE går i dybden med en række områder såsom biodiversitet, dyrevelfærd, arbejdsmiljø, indtægter og rent drikkevand.

Vi ser oftere og oftere, at pengeinstitutterne efterspørger en bæredygtighedsvurdering af bedriften.

Værktøjet er udviklet til landbrugsproduktionen og er det mest omfattende værktøj til vurdering af bæredygtighed på danske landbrugsejendomme.

"Du får mest muligt ud af en RISE-analyse, hvis du følger op på den handlingsplan, der ligger til udgangspunkt for analysen. Sådan bevæger du dig i en mere bæredygtig retning - og det er på alle punkter - lige fra dækningsbidraget over til ressource udnyttelse. På den måde bærer du bedriften videre til de næste generationer'

Thor Bjørn Kjeldbjerg

Fagchef økologi

Sådan udføres RISE-analysen

  1. Indsamling af data fra bedriften
  2. Besøg og interview på bedriften
  3. Analysearbejde
  4. Præsentation af analysen
  5. Udvikling af handlingsplan
  6. Opfølgningsbesøg

I LandboNord indhenter vi information omkring bedriften igennem SEGES samt udfører et dybdegående interview. Efterfølgende analyserer vi de indsamlede data og præsenterer bedriftens resultater, såvel på stærke som på svage sider. På baggrund af resultaterne vil der kunne udarbejdes tiltag og anbefalinger, der kan udvikle bedriften i en endnu mere bæredygtig retning. RISE er et godt arbejdspapir, som også tager fat i de bløde værdier. Alt dette skulle gerne sikre, at landbruget fremadrettet er bæredygtigt i forhold til miljøet og ikke mindst bundlinjen.

Du vil kunne bruge rapporten overfor dine interessenter såsom banker, kreditforeninger og aftagere af dine produkter.

Du læse mere om RISE bæredygtighedsanalysen i Mit LandboNord.

Kontakt os for at høre nærmere - eller bestil en RISE-analyse allerede nu.

GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Kontakt vores certificerede RISE-konsulent

Søgningen gav intet resultat

Seneste artikler