Økonomi

Rating

Med BusinessRate kan du få en objektiv vurdering af din virksomheds økonomiske robusthed,  eller hvad fremtidige opkøb, frasalg eller investeringer vil betyde for robusthed. Dermed får du det bedste grundlag for at træffe de rigtige, strategiske beslutninger.

2.2.5 Økonomi - Rating

BusinessRate

Med BusinessRate får du en objektiv, gennemskue måling af, hvor stærk din bedrifts økonomi er, og hvor sårbar du er over for at kunne klare dine betalinger i fremtiden.

BusinessRate giver et indblik i din økonomi, som gør det muligt for dig at se problemerne, før de opstår og at tage styringen i dialogen med dine samarbejdspartnere.

Du kan også sammenligne din økonomiske robusthed med andre virksomheder, der minder om din. Dermed får du indsigt i, hvor du har potentialer for at blive bedre.

Hvorfor BusinessRate?

BusinessRate er et unikt og specialudviklet værktøj til screening/rating af din virksomheds økonomiske styrke og robusthed.

BusinessRate giver en objektiv vurdering af din virksomheds økonomiske styrke, identificerer potentialer, giver ”early warnings” på områder, der kræver særlig opmærksomhed, og kan forbedre adgangen til finansiering/kapital.

Hvad kan BusinessRate?

BusinessRate rangerer de væsentligste økonomiske forhold, som har betydning for din virksomheds ratingscore og giver fuld gennemsigtighed og forståelse for, hvordan ratingen er fremkommet. Samtidig er der mulighed for benchmarking og scenarieberegninger.

Samlet set giver værktøjet dig indsigt i hvilke potentialer og udfordringer, der er knyttet til virksomheden, ligesom det hjælper dig med at identificere, hvilke tiltag der skal til for at forbedre virksomhedens økonomiske styrke og robusthed og undgå misligholdelse af økonomiske forpligtelser.

Hvordan virker BusinessRate?

Ratingværktøjet beregner via udvalgte regnskabstal sandsynligheden for, at din virksomhed misligholder sine finansielle forpligtelser. Jo stærkere din virksomhed er, desto større er sandsynligheden for, at virksomheden kan klare sine betalinger – og omvendt.

Sandsynligheden for misligholdelse omregnes til en ratingscore på en skala fra 1 til 5. De fem segmenter er udtryk for landbrugsvirksomhedens økonomiske og finansielle styrke.

Hvor anvendes BusinessRate?

BusinessRate kan med fordel anvendes i en lang række sammenhænge, som har afgørende betydning for din virksomheds økonomiske robusthed:

  • Strategiplanlægning
  • Overvejelser om investering og opkøb
  • Overvejelser i forbindelse med generationsskifte, delsalg, selskabsdannelse, driftsfælleskaber, driftsomlægning o. lign.
  • Optimeringsplaner og turnarounds
  • Vurdering af virksomhedens økonomi, f.eks. sammen med årsregnskab og budget
  • Stresstest og scenarier
  • Dialog med finansielle samarbejdspartnere om virksomhedens økonomi, finansieringsstruktur og finansielle vilkår

Anvendt over en årrække kan BusinessRate desuden give tidlige signaler ”early warnings”, hvis din virksomhed bevæger sig i en ønsket eller uønsket retning og afdække de områder, der kræver særlig opmærksomhed for at kunne gribe forebyggende ind.

BusinessRate er dermed et stærkt værktøj til at udvikle virksomheden, undgå misligholdelse af økonomiske forpligtelser og vurdere konsekvenser af forskellige valg.

Rådgivere, som anvender BusinessRate, er certificerede og har opnået specialkendskab til rådgivning baseret på værktøjet.

GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

STRATEGI | VIRKSOMHEDSØKONOMI
Morten Elkjær

Morten Elkjær

Strategi- og virksomhedskonsulent
newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Har du brug for hjælp? – så kontakt vores team

Allan Madsen

Allan Madsen

Afdelingsleder, Strategi | Virksomhedsøkonomi
Louise Rødkær Hermansen

Louise Rødkær Hermansen

Strategi- og virksomhedskonsulent, Cand. Agro
Niels Reinhard Jensen

Niels Reinhard Jensen

Strategi- og virksomhedskonsulent
Trine Jensen

Trine Jensen

Strategi- og virksomhedskonsulent, HD(R)
Jes Mågård Pedersen

Jes Mågård Pedersen

Strategi- og virksomhedskonsulent, Cand. Agro
Morten Elkjær

Morten Elkjær

Strategi- og virksomhedskonsulent
Søgningen gav intet resultat

Seneste artikler