Husdyr

Foderomkostninger i farestalden

Når foder- og grisepriserne stikker i hver sin retning, er det naturligvis ekstra relevant at se på, hvor der kan spares på omkostningerne.

Når foder- og grisepriserne stikker i hver sin retning, er det naturligvis ekstra relevant at se på, hvor der kan spares på omkostningerne.

Det er ofte en god ide at få kigget foderrecepter igennem for at se, om I kører med overforsyning ift. norm. Vurder også om den eventuelle ekstra tilsætning udover norm reelt har den ønskede effekt. Selve foderstyrken i farestalden kan også ses efter i sømmene. Soen bør fodres efter huld og det antal grise, hun passer. Foderstyrken skal toppe omkring dag 17 efter faring.

Kig også på fodermængden til pattegrisene. Grisene skal have ædt op, før de fodres igen. Er det svært at dosere korrekt, så begynd f.eks. med en lille legetøjsskovl og øg størrelsen på skovlen i takt med, at grisene vokser. Husk at fodre grisene hyppigt, men med tilpas små mængder.

Kontakt Peter Jakobsen eller Inga Riber, hvis du vil høre mere om foderbesparelser i soholdet.