Rådgivning

LandboNord med fortsat vækst og stærk bundlinje

Årsregnskab: I 2023 opnåede LandboNord samlede indtægter på hele 178,2 mio. kr mod 166,3 mio. kr i 2022. På den baggrund opnåede LandboNord et stærkt resultat før skat på 13,6 mio. kr mod 10 mio. kr før skat i 2022. Efter regulering for udskudt skat m.v. udgør årets nettoresultat for 2023 10,9 mio. kr mod 7,8 mio. kr i 2022. Et overskud for 2023 som kommer medlemmer og medarbejdere til gode.

Aktivitetsniveauet i LandboNord har igen været højt, og det kan ses på bundlinjen med vækst på stort set alle LandboNords forretningsområder. Rådgivningsvirksomheden er kommet stærkt gennem 2023 med en solid holdindsats.

Uffe Bertelsen LandboNord

Efterspørgslen på kvalificeret rådgivning har været stor, og vores dygtige og engagerede medarbejdere har stor andel i, at vi kan præsentere vækst i omsætning og et stærkt overskud på 13,6 mio. kr. før skat. I 2023 har vi desuden foretaget markante investeringer i digitalisering og nyansættelser samt produktomstilling. Endelig har vi gennemført store forløb for efteruddannelse af mange medarbejdere, siger adm. direktør i LandboNord, Uffe Bertelsen.

Førende på digitale løsninger
Et af LandboNords indsatsområder har i flere år været digitalisering, og hvordan den enkelte kunde kan udnytte de nye løsninger bedst muligt. Derfor er LandboNord helt fremme i feltet, når det gælder digitale løsninger. I dag benytter mere end 2/3 af LandboNords økonomikunder digitale løsninger som InterCount og Summax.  

Vores fokus har fra starten været at se hvilke muligheder, der ligger for vores kunder i de nye teknologier, men også at optimere arbejdsgange her i virksomheden. Helt aktuelt har vi et team af 9 digitale eksperter, og vi vækster fortsat. Blandt andet i forbindelse med økonomisystemet InterCount som mange af vores kunder nu er ved at tage til sig. Det giver den enkelte kunde helt nye muligheder, og vi gør overgangen til de nye systemer så smertefri som muligt. Vi er helt fremme, når det gælder udbredelsen af InterCount, succesfuld onboarding af nye kunder og kundernes effekt/udbytte af økonomisystemet i hverdagen, siger Uffe Bertelsen.

Kunderne flytter sig på ESG-området
Et andet område, hvor LandboNord også gør en stor indsats og kan mærke en efterspørgsel, er i forbindelse med ESG, hvor det i bund og grund handler om at udøve rettighed omhu i sin virksomhed på områder med klima/miljø, socialt ansvar og ledelse.

ESG WS 0324_Uge 7

I 2023 har vi set en markant øget interesse for ESG-området blandt landbrugsvirksomhederne. Vi har afholdt ESG-Workshops med flot deltagelse, og her har tilbagemeldingerne været, at det skaber værdi, når der er mulighed for at sparre med både fagrådgivere og kollegaer i branchen, siger Uffe Bertelsen og fortsætter: - Mange kunder er også kommet i gang med deres egentlige ESG-rapportering. Det er positivt, for det er et uundgåeligt vilkår for fremtidens landbrugsvirksomhed – men et område som også byder på egentlig strategiudvikling for den enkelte landbrugsvirksomhed. I LandboNord har vi et stort hold af specialister, der ved hvilke indsatser, der skal fokus på inden for både klima/miljø, socialt ansvar og virksomhedsledelse.

6 mio. kr udbetales direkte til medlemmerne
Igen i år går en stor del af overskuddet til medlemmerne. 6 mio. kr udbetales direkte til medlemmerne.LandboNord er på en og samme tid en rådgivningsvirksomhed og en forening. Foreningens medlemmer ejer rådgivningsvirksomheden LandboNord, og i år går hele 6 mio. kr, hovedparten af årets samlede overskud, igen tilbage til ejerne i form af 1.000 kr i medlemsbonus pr. aktivt medlem af LandboNord. Derudover får det enkelte medlem en omsætningsbestemt rabat opgjort på baggrund af den enkeltes samhandel med LandboNord.

Over en årrække har LandboNord nu udloddet cirka 66 mio. kr direkte til medlemmerne, så der er på mange måder noget at komme efter ved både at være kunde og medlem på samme tid. Medlemsbonussen svarer til en gennemsnitlig rabat til medlemmerne på godt og vel 8% på købt rådgivning i 2023, siger Uffe Bertelsen.

10.000 kr til medarbejderne
På baggrund af den fortsatte vækst og stærke indsats, bliver der i år udbetalt en ekstraordinær bonus til LandboNords medarbejdere. 

Der er i 2023 ydet en fantastisk holdindsats over hele linjen, og det har vi valgt at kvittere dette for med mere end blot ord. Det gør vi ved at give en ekstraordinær bonus til alle medarbejdere i LandboNord på 10.000 kr, siger Uffe Bertelsen.

Fremtidens rådgivningshus

Udvidelsen af LandboNords rådgivningshus i Brønderslev er godt i gang. Bygningen på 2.000 m2 opføres i enhver henseende bæredygtigt, og den er netop blevet præcertificeret med betegnelsen DGNB Guld.

Tilbygning LandboNord nybyggeri

De topmoderne kontor- og konferencefaciliteter er bygget for LandboNords fremtidige vækst, men også med henblik på at tiltrække andre virksomheder, som har lyst til at være en del af et attraktivt rådgivningshus. Vi glæder os til at tage de nye faciliteter i brug og byde lejere, kunder og samarbejdspartnere velkommen, siger Uffe Bertelsen.

Forventninger til 2024
Adm. direktør Uffe Bertelsen har forventninger om at opretholde et højt aktivitetsniveau i rådgivningsvirksomheden i 2024 – blandt andet med et stærkt fokus på rådgivning rettet mod den grønne omstilling og digitalisering.

Bliv medlem af LandboNord her.

 

Opdateret marts 2024