Familie

Modregning i pension

Fra 2023 sker der ikke længere modregning i din pension pga. ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt. Folketinget har netop vedtaget, at sociale pensioner fra 2023 udbetales uafhængigt af din ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt.

Fra 2023 sker der ikke længere modregning i din pension pga. ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt.

Folketinget har netop vedtaget, at sociale pensioner fra 2023 udbetales uafhængigt af din ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt.

Det betyder:

  • At folke-, senior- og førtidspensionister (både på ny og gammel ordning tilkendt efter eller før 1. januar 2003) vil kunne modtage deres pension uafhængigt af, om deres ægtefælle eller samlever har en arbejdsindkomst. 
  • Der skal ikke ske modregning for din partners arbejdsindtægter i forhold til personlig tillægsprocent, helbredstillæg, ældrecheck mv. (gælder folkepension og gammel førtidspension).
  • Bundfradrag i folkepension (pensionstillæg) for ægtefælle på 122.004 kr. bortfalder som følge af, at din partners arbejdsindtægt ikke længere indgår i beregningen.
  • Ved pensionsberegningen tages der hensyn til skattelovgivningens regler om overførsel af negativ indkomst til modregning i andre indkomsttyper, herunder modregning i en ægtefælles indkomst.
  • Der ændres ikke i de eksisterende fradragsgrænser, aftrapningsprocenter og satser i pensionssystemet. Udbetaling fra private pensionsordninger samt kapitalindkomst og aktieindkomst vil stadig kunne føre til nedsættelse af pensionen.

Senere på året, fremsættes der desuden lovforslag om at afskaffe modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af din egen arbejdsindtægt.

Har du spørgsmål til ovenstående, eller ønsker du at høre yderligere om de nye regler, kan du kontakte LandboNords socialkonsulent Mette Neist på 96242424.

SOCIALKONSULENT
Mette Neist

Mette Neist

Socialrådgiver

mne@landbonord.dk