GRISE

Sanering af grisebesætninger

I forbindelse med sygdomsproblemer i din besætning kan vi give dig det bedste grundlag til at træffe en beslutning om, hvad der skal ske med besætningen.

2.7.3.9 Grisestalden (Smågriseaftaler og griseringe)

Sanering af grisebesætninger

 I forbindelse med sygdomsproblemer i din besætning kan vi give dig det bedste grundlag til at træffe en beslutning om, hvad der skal ske med besætningen.

Sanering af besætningen kan foretages enten som en delsanering eller som en totalsanering, og du skal i hvert enkelt tilfælde også tage din dyrlæge med på råd for at sikre at den veterinærfaglige også bliver hørt. En vellykket sanering fordrer et godt samarbejde mellem de involverede parter.

Der skal oftest udarbejdes budgetter for at få belyst de økonomiske konsekvenser, så der kan skaffes den fornødne finansiering af saneringen.

I samarbejde med dig diskuteres, hvorledes en eventuel afvikling af besætningen foretages bedst og billigst, så tab ved afvikling minimeres. Etablering af besætning gennemgås og valg af ny besætning undersøges, inden beslutning træffes på basis af de oplysninger, der foreligger om mulige leverandører samt din egen placering i forhold til andre griseproducenter.

 

Desinfektion

Du kan med fordel få desinficeret dine stalde inden indsættelse af nye dyr, efter besætningssanering eller i forbindelse med sektioneret drift.

Vi desinficerer ved brug af tågedesinfektion. Tågedesinfektion udføres med Glutaraldehyd, som er virksomt ned til 5 grader.

Effekten af grundig rengøring og efterfølgende desinfektion i forbindelse med en sanering er, at det er muligt at forbedre besætningens sundhedsstatus.

Ved desinfektion i en Alt ind - Alt ud produktion nedsættes smittetrykket i besætningen, og derved forbedres produktionsresultaterne. Til slut bliver der en øget tilfredshed for medarbejderne ved den daglige pasning.

Af de resultater vi har set, er der et lavere foderforbrug, højere daglig tilvækst og en lavere dødelighed, efter Alt ind – Alt ud med desinfektion mellem holdene.

Vi desinficerer også kartoffel- og fjerkræhuse.

Har du brug for hjælp? – så kontakt vores team

Søren Sloth

Søren Sloth

Griserådgiver
Søgningen gav intet resultat

Seneste nyt

Penge retur til sygedagpengeforsikrede

Penge retur til sygedagpengeforsikrede

Har du betalt for meget for din sygedagpengeforsikring – så skal du have penge tilbage!

Gratis danskundervisning

Gratis danskundervisning

Det kan være en udfordring at lede, oplære og samarbejde på tværs af forskellige sprog og kulturer. Men der er hjælp at hente.

Styrk din virksomheds udvikling, vækst og resultater

Styrk din virksomheds udvikling, vækst og resultater

Hvis du ønsker at styrke din virksomheds udvikling, vækst og resultater, så tag med på LEAN-kursus i LandboNord.