HUSDYR

Fagbudget

Formålet med at lægge et budget er, at du får et overblik over din likviditet det kommende år og at budgettet for din produktion indarbejdes i bedriftens samlede budget.

2.7 husdyr - mange dyr

Fagbudgetter

Formålet med at lægge et budget er, at du får et overblik over din likviditet det kommende år og at budgettet for din produktion indarbejdes i bedriftens samlede budget. Derudover kan et budget give det økonomiske overblik hos kreditgiverne samt være et styringsværkstøj for dig i forbindelse med årets dispositioner.

  • Fagbudgettet består af en periodiseret opgørelse af forventede indtægter og udgifter i produktionen i budgetperioden, hvilket typisk er det kommende kalenderår.
  • Du modtager sammen med selve budgettallene et dokument, hvori vi beskriver, de med dig aftalte, forudsætninger. Dette dokument indeholder også et afsnit om ESG vedrørende din produktion samt en aftalt handlingsplan for yderligere forbedringer.
  • I tilknytning til budgettet for gris udarbejdes en følsomhedsanalyse, som viser den økonomiske konsekvens af ændringer i priser og produktionsniveau.

I LandboNord følger vi op på dit budget efter hvert kvartalsskifte, hvor eventuelle afvigelser drøftes og forklares. Dermed får du et endnu højere udnytte af dit fagbudget igennem hele budgetåret.
I kvægbudgettet udarbejdes en besætningsprognose, der viser forventet mælkeproduktion samt tilgang og afgang af dyr. Ud fra opmåling af det hjemmeavlede foder, eller anden kvantitativ bestemmelse og kvalitetsbestemmelse af dette fastlægges grovfoderarealet det kommende år samt de forventede udbytter. Vi opstiller de forventede priser på mælk, kød og foder. Vi opstiller forventede udgifter til øvrige omkostninger i kvægbruget.

Som et supplement til fagbudgettet, kan vi i forbindelse med griseproduktion udarbejde en soholdsprognose, hvori du løbende indtaster blandt andet antal realiserede løbninger og levendefødte grise. Så justeres antal grise til salg automatisk fra det budgetterede niveau til det forventede realiserede antal i de rette afgangsuger. Soholdsprognosen kan derfor benyttes som et supplerende styringsværktøj til f.eks. en løbende dialog med dine aftagere af grise og dine kreditorer.

GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Har du brug for hjælp? – så kontakt vores team

Mette Holst Tygesen

Mette Holst Tygesen

HR- og Griserådgiver
Betina Amdisen Røjen

Betina Amdisen Røjen

Fagchef Kvæg
Søgningen gav intet resultat

Seneste nyt

Vi kan i farestalden reducere antallet af grise med navlebrok

Vi kan i farestalden reducere antallet af grise med navlebrok

Selv under de bedste forudsætninger for avlsegenskaberne for navlebrok, vil det tage mere end 35 år blot at halvere forekomsten af navlebro...

Slut med modregning i folkepensionen

Slut med modregning i folkepensionen

Folketinget har netop vedtaget at ændre reglerne for modregning i folkepensionen. Er du folkepensionist betyder det for dig, at dine indtæg...

Se jagt- og naturpotentialet på din ejendom

Se jagt- og naturpotentialet på din ejendom

Interessen for natur og biodiversitet er stigende. Måske du sidder med planer om at etablere mere biodiversitet eller bedre jagt på din eje...