Mark & natur

Faunastriber - giv naturen en håndsrækning

Faunastriberne er blevet et populært indslag i landskabet. Flere mennesker benytter i stigende grad muligheden for at komme ud og nyde de nærområder, hvor de bor, og her tilbyder faunastriberne noget ekstra at komme efter.

2.8.5 Mark & natur - Faunastriber

Faunastriber

Fra 2017 til 2021 skabte de nordjyske faunastriber bedre betingelser for flora og fauna og bidrog til at øge biodiversiteten i og omkring landbrugsarealerne.

I sommeren 2021 stod faunastriberne i fuld flor i hele Nordjylland, hvor der blev anlagt mange km med blomster- og vildtstriber.

I 2022 er det muligt at vælge mellem to frøblandinger

  1. Vildtblanding – her er der fokus på at producere pollen og nektar, som tiltrækker bier, sommerfugle mv. Blandingen giver føde for insekterne, der dermed kan danne fødegrundlaget for fuglevildtets unger.
  2. Blomsterblanding – blandingen består af en lang række sommerblomster, der giver en flot og farverig blomsterstribe med en lang blomstringstid. Blomsterne sørger endvidere for vigtig nektar til bierne.

"Flere landmænd har benyttet muligheden for at skilte med, at de folk, der kommer forbi, er velkomne til at plukke en buket med forskellige blomster og tage dem med hjem, når striberne springer ud.'

Anders Vindberg Boel

Natur- og miljøkonsulent

Bibeholdelse af tilskud

Faunastriber er berettiget til grundbetaling. Endvidere får du ikke problemer med ekstra omkostninger, arbejde med udsåning, at ukrudtet tager magten, papirmæssigt bøvl eller at reglerne brydes. Det eneste du mister er gødningskvoten for striben.

Striberne

Du beslutter, evt. i samarbejde med din planteavlskonsulent, hvor du ønsker at anlægge faunastriber. Striberne kan placeres midt i marken eller langs skel/hegn/skov/vej eller andet, dette er helt op til dine ønsker. Hvis der er en kile i marken, kan du eventuelt lave det, så du får ”rettet marken op”. Dog må striben/kilen maks. være 10 meter bred, hvor den er bredest. Der sås med en 3-meter maskine, så det vil være mest hensigtsmæssigt at vælge 3, 6 eller 9 meter bredde striber. Da der både er en- og fl erårige plantearter i blandingen, må du gerne tænke ind i placeringen, at striben eventuelt kan blive liggende næste år.

Etablering

Maskinstationen sår og anlægger striberne fra 25. april og frem til 1. juni 2022. Faunastriberne laves som en kombination af striber eller pletter med et- og flerårige plantearter.

Tilmelding

Striberne tegnes ind på et kort som afleveres til nedenstående kontaktpersoner eller ALK Maskinservice på tlf. 23704123, herefter gør du selv striberne såklar ved at pløje eller fræse samt harve arealerne, og så kommer maskinstationen og tilsår den. Du kan også ringe og bestille faunastriben direkte hos LandboNord.

Vildtstribe

  • Længde maks. 400 m fordelt på to lokaliteter (inklusiv frø) = 1.100 kroner
  • Længde maks. 800 m fordelt på fire lokaliteter (inklusiv frø) = 1.650 kroner

Økologisk vildtstribe

  • Længde maks. 400 m fordelt på to lokationer (inklusiv frø) = 1.300 kroner

Blomsterstribe

  • Længde maks. 400 m fordelt på to lokaliteter (inklusiv frø) = 1.350 kroner
  • Længde maks. 800 m fordelt på fire lokaliteter (inklusiv frø) = 1.900 kroner

Øvrige ønsker kan laves efter aftale med maskinstationen.

Faunastriberne er et samarbejde mellem Danmarks Biavlerforening, Danmarks Jægerforbund, DSV, ALK Maskinservice og LandboNord, samt de mange landmænd og andre som ønsker at give naturen en håndsrækning på deres arealer.

 

Kontakt din naturkonsulent
Anders Vindberg Boel

Anders Vindberg Boel

Natur- og miljøkonsulent
GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Seneste artikler