Mark & natur

Har du natur på din ejendom?

Har du spørgsmål til dine naturarealer, så kan vi hjælpe dig

2.8.8 Mark & natur - Natur

Beskyttet natur - udpegninger på dine arealer?

Vi hjælper dig med at vurdere dine arealer i forhold til de offentlige udpegninger. Vi ser på muligheder og begrænsninger, samt hvilke forpligtigelser, der ligger hos dig som lodsejer.

Udpegningerne finder du på hjemmesiden Danmarks Miljøportal

Følgende udpegninger har betydning i forhold til naturplanlægningen og markdriften på din ejendom

Beskyttet natur

 • Er dele af din ejendom omfattet af beskyttet natur?
 • Generelle regler om beskyttede naturtyper, herunder krav om pleje.
 • Dispensation i forhold til naturbeskyttelsesloven.
 • Hvad skal der til for at afregistrere et beskyttet naturområde?

Beskyttelseslinier

 • Findes der søer eller åer omkranset af beskyttelseslinier på din ejendom?
 • Findes der fredede fortidsminder med beskyttelseslinier på din ejendom?
 • Hvad er tilladt i forhold til beskyttelseslinerne?
 • Er der særlige beskyttelseszoner omkring udvalgte kirker i dit område?

Natura2000

 • Ligger din ejendom og tilhørende arealer indenfor et Natura2000 område?
 • Hvorfor er netop dette område udpeget?
 • Hvilke forpligtigelser har jeg som lodsejer indenfor et sådant område?
 • Hvilke myndigheder kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

Økologiske forbindelseslinier

 • Hvad er en økologisk forbindelseslinie og hvad betyder udpegningen for dig?
 • Kan du bruge udpegningen aktivt på din ejendom?

Skovrejsningsområder

 • Ligger din ejendom i skovrejsningsområde, neutralt område eller skovrejsning uønsket?
 • Tilskud til skovrejsning, hvordan varierer det i forhold til udpegningerne?
 • Kan man plante non-food lavskov hvis skovrejsning er uønsket?

Læs mere om vores naturrådgivning


 

Kontakt din naturkonsulent
Anders Vindberg Boel

Anders Vindberg Boel

Natur- og miljøkonsulent
GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Seneste artikler