Miljø & energi

Tilskud under Landdistriktsprogrammet

Vi hjælper dig med at være på forkant og dermed sikker på, at du kender og benytter de muligheder, du har for at få tilskud til diverse projekter på din bedrift

2.7.1.6 Husdyr - Stalden

Tilskud - vi holder dig ajour

Vi arbejder med ansøgning om tilskud ved Landbrugsstyrelsen. Der er søgt tilskud til såvel pesticid reducerende teknologier, nye stalde, staldteknologier samt tilskud til hegning af specielle naturområder.

Helt generelt for alle tilskudsordninger gælder, at der ikke må være investeres før, der er søgt tilskud, og at der KUN kan søges tilskud til nyt og ikke brugt materiel.

Der er ikke tale om årligt tilbagevendende ordninger eller konstante ordninger.

I skrivende stund ved vi, at der kommer en ansøgningsrunde om tilskud til miljøteknologi i august-oktober 2022.

Der bliver mulighed for at søge om tilskud indenfor alle sektorer

  • Gris
  • Kvæg
  • Fjerkræ (æg)
  • Planteavl

Hvilke teknologier, der kan søges tilskud til, vides endnu ikke.

 

miljørådgivning
Karoline Holst

Karoline Holst

Miljøkonsulent
GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

newsletter-form

TilskudsNyt - tilmeld dig her

Nyhedsbrevet udkommer så snart, der kommer et nyt om kommende ordninger. Hvis du er interesseret i at modtage nyhedsbrevet, kan du tilmelde dig nedenfor.

Seneste artikler