miljø

Miljøledelse

Skab værdi med et miljøledelsessystem

2.9.3 Miljø & energi - Miljøledelse

Miljøledelse er ikke blot et lovkrav – men et værktøj til bedre økonomi

Miljøledelse handler om at nedsætte energiforbrug, spare ressourcer, sænke risikoen for miljøuheld og i øvrigt være opmærksom på, hvordan den daglige drift af husdyrbruget, kan have betydning for miljøet. Miljøledelse er en løbende proces, som de fleste landmænd i forvejen har indarbejdet i den daglige drift.

Lovkravet om miljøledelse på IE-landbrug indebærer imidlertid, at den daglige miljøledelse sættes i system og gøres overskueligt for ansatte og kontrolmyndigheden.

Det gøres med et såkaldt miljøledelsessystem, hvor vi sætter ord på husdyrbrugets miljøpolitik og opstiller en række miljømål. Miljøledelsessystemet vil i sig selv typisk bestå af en række dokumenter, herunder en skriftlig redegørelse for husdyrbrugets miljøpolitik samt en række miljømål, der opstilles af den ansvarlige for husdyrbruget.

Der skal laves handleplaner for opfyldelse af målene, og det samlede miljøarbejde evalueres og tilpasses løbende, dog mindst én gang årligt.

Fakta om IE-landbrug

  • IE-Direktivet omfatter grisebrug med mindst 750 stipladser til søer eller 2.000 stipladser til slagtegrise og fjerkræbrug med mindst 40.000 stipladser.
  • Kvægbrug er – uanset størrelse – ikke IE-brug og er derfor ikke omfattet af reglerne om miljøledelse

Lovpligtigt fra 21/2-2021

Alle IE landbrug skal have indført et miljøledelsessystem inden februar 2021. Jo hurtigere du kommer i gang, jo hurtigere vil du se fordelene ved miljøledelse.

.

Miljørådgivning

GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

Har du brug for hjælp? Kontakt vores team

Anders Vindberg Boel

Anders Vindberg Boel

Natur- og miljøkonsulent
Søgningen gav intet resultat
newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Seneste artikler