miljø

Minivådområde

Har du et område, hvor du tænker, at der vil være gode muligheder for et minivådområde?

2.9.4 Miljø & energi (Oplandskonsulenterne)

Minivådområde

Med vedtagelsen af Landbrugspakken har landbruget fået lov til at gøde mere, så der kan opnås et højere udbytte. Betingelsen for Landbrugspakken var, at det ekstra kvælstof ikke måtte påvirke kystvandene negativt, og landbruget har derfor forpligtet sig til at reducere kvælstofudledningen andet sted - bl.a. ved at etablere de kvælstofreducerende kollektive virkemidler.

For at sikre at alle landmænd har adgang til den bedste rådgivning omkring de kollektive virkemidler, har staten og EU ansat 29 oplandskonsulenter, der står klar med gratis rådgivning.

Oplandskonsulenterne skal hjælpe landmændene med at vælge det virkemiddel og den placering, som giver bedst mening for landmanden og for vandoplandet. Konsulenterne arbejder gratis, og et møde er altid uforpligtigende.

Oplandskonsulenterne hjælper med at projektere minivådområdet, tage kontakt til entreprenøren samt søger tilskud hos Landbrugsstyrelsen.

Det er utroligt vigtigt, at landbruget påbegynder etableringen af de kollektive virkemidler nu. Jo større en reducering af kvælstof der kan nås med de frivillige virkemidler, jo mindre bliver behovet for den målrettede regulering som forventeligt bliver tiltag i marken, såsom flere efterafgrøder, nedsatte gødningsmængder eller braklægning.

Så har du et område, hvor du tænker, der vil være gode muligheder for et minivådområde, eller er du bare nysgerrig efter at høre mere om de kollektive virkemidler, er du altid velkommen til at kontakte LandboNords oplandskonsulent.

Tilskudsmuligheder i 2022

Fra d. 25. april og frem til 30. september 2022 kan der søges tilskud til etablering af minivådområder igennem Det Danske Landdistriktsprogram, der bliver administreret af Landbrugsstyrelsen.

Tilskuddet dækker 100 pct. af udgifterne til etablering af et minivådområde. Foruden tilskuddet til etablering af minivådområdet kan der også søges om tilskud til vedligehold og arealkompensation, som udbetales som et engangsbeløb for de 10 år, som minivådområdet skal opretholdes.

Kompensationen beløber sig på:

  • 47.000 kr. pr. ha. for arealer i omdrift
  • 30.000 kr. pr. ha. for arealer med permanent græs
  • 15.000 kr. pr. ha for naturarealer

(Kompensationen indgår som De minimis-støtte).

Landbrugsstyrelsen har fået udarbejdet et udpegningskort for minivådområder, der angiver, hvor der kan søges tilskud til minivådområder.

Kortet kan findes under linket her: Miljøgis (mim.dk)

Oplandskonsulent
Camilla Lerbjerg Thomsen

Camilla Lerbjerg Thomsen

Miljøchef
GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Seneste artikler