Miljø

Vandløb og dræning

Har du et vandløb, eller ønsker du at etablere et?

2.9.6 Miljø & energi - Vandløb og dræning

Vandløb

Har du et vandløb, eller ønsker du at etablere et? Så kan vi hjælpe dig gennem hele processen. Vi kan bl.a. hjælpe med at sikre afvanding, forbedre tilstanden i vandløbet og sikre, at regulativet bliver overholdt.

For vandløb skelnes mellem offentlige og private vandløb

 • Alle offentlige vandløb reguleres og vedligeholdes efter et regulativ af vandløbsmyndigheden
 • Alle private vandløb og grøfter skal vedligeholdes af bredejeren.

Betegnelsen vandløb dækker alle dræn, grøfter og å-systemer både åbne og rørlagte, der modtager vand fra mere end én ejer.

Vandløb bliver lovmæssigt reguleret efter vandløbsloven, fysiske reguleringer - og restaureringer er reguleret under bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v. herunder f.eks.:

Vandløbsrestaurering

 • Åbning af rørlagt vandløb
 • Etablering af gydegrus og sandfang
 • Fjernelse af spærring

Vandløbsregulering

 • Etablering af broer eller markoverkørsel
 • Etablering af bygværker
 • Rørlægning af vandløb
 • Krydsning af vandløb med rørledninger, kabler osv.

Vi kan bl.a. hjælpe med

 • Kontakten til myndighederne
 • Udarbejdelse af ansøgninger
 • Rådgivning i forbindelse med vedligehold og grødeskæring
 • Uoverensstemmelser omkring vandløb og grøfter
 • Rådgivning i forbindelse med håndtering af vand på terræn

Miljørådgivning
Peter Povlsen

Peter Povlsen

Vandløbs- og miljøkonsulent
GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Kontakt os

Søgningen gav intet resultat

Seneste artikler