Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Vil du udvide? - Få en miljøvurdering

Miljøvurderinger

Går du i tanker om at købe naboejendommen eller udvide husdyrholdet på din ejendom?
Inden du går i gang skal du have lavet en miljøvurdering af LandboNords Miljørådgivning.

Vi undersøger muligheder og mulige faldgruber på ejendommen inden du foretager større investeringer. Vi vurderer i forhold til gældende lovgivning og giver dig svar på, om de muligheder du ønsker er tilstede på ejendommen i forhold til miljøkrav fra samfundet. Få vores vurdering inden du foretager investering.

Natur og miljø for landbrug
Regulering af natur og miljø for landbrug er et område med mange regler og lovkrav. En konkret miljøvurdering af den enkelte ejendom vil være særdeles relevant ved spekulationer om fremtidige mulighed på din ejendom eller før en ejendomshandel.
Vi har i miljørådgivningen et indgående kendskab til de Nordjyske Kommuners administrationsgrundlag og til gældende lovgivning på området.

Vi tilbyder i LandboNords Miljørådgivning en konkret gennemgang af de miljømæssige muligheder og begrænsninger på ejendommen. Vi belyser forhold omkring ejendommen og arealer hørende til ejendommen og peger på de udfordringer der måtte være i forhold til en evt. kommende udvidelse af dyreholdet på ejendommen ud fra de regler og udpegninger der er gældende d.d.Vi anbefaler, at du inden ejendomskøb får lavet en miljøvurdering af ejendommen. Det sikrer dig mod overraskelser senere i forløbet.
Vær opmærksom på, at en miljøforholdende omkring ejendommen ikke er statiske. Der kan ske ændringer fra dag til dag.

Processen
Ønsker du at få lavet miljøvurdering på en ejendom med jordtilliggende vil vi med en gennemgang af miljøforholdene i forhold til gældende lovgivning og udpegningsgrundlag sikre dig imod overraskelser i forbindelse med en mulig investering.

Vi vurderer arealer for evt. problematiske udpegninger, der kan lægge begrænsninger for dyrkningspraksis på arealerne – eksempelvis nitratklasser, grundvand, fosforfølsomme områder og §3-udpegninger.
Vi vurderer mulighederne for at etablere eller udvide dyreholdet på ejendommen i forhold til naboer og ammoniakfølsomme områder.

Bestiller du en miljøvurdering – eksempelvis i forbindelse med en ejendomshandel – vil vi levere den konkrete vurdering indenfor kort aftalt tidsfrist, så du kan bruge de relevante oplysninger i forbindelse med ejendomshandlen.
Vi tilbyder at drøfte muligheder og begrænsninger med dig og din økonomiske rådgiver, så I sammen kan fastsætte den rigtige pris ved et bud på ejendommen.
 

Kontakt

Anders Mortensen
Natur- og miljøkonsulent
Telefon: 96242588
Mobil: 21212689

, LandboNord

Camilla Lerbjerg Thomsen
Miljøchef | Oplandskonsulent
Telefon: 96242599
Mobil: 40833141

, LandboNord

Karoline Holst
Miljøkonsulent
Telefon: 96242571
Mobil: 41261883

, LandboNord

Laurits Faarup Marcussen
Miljø- og vandløbskonsulent
Telefon: 96242594
Mobil: 21212624

, LandboNord
Kontakt