Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Har du et område, hvor du tænker at der vil være gode muligheder for et minivådområde?

Oplandskonsulenterne

Med vedtagelsen af Landbrugspakken har landbruget fået lov til at gøde mere, således at der kan opnås et højere udbytte. Betingelsen for Landbrugspakken var, at det ekstra kvælstof ikke måtte påvirker kystvandene negativt, og landbruget har derfor forpligtet sig til, at reducere kvælstofudledningen andet sted, bl.a. ved at etablere de kvælstofreducerende kollektive virkemidler.

For at sikre at alle landmænd har adgang til den bedste rådgivning omkring de kollektive virkemidler, har staten og EU ansat 29 oplandskonsulenter der står klar med gratis rådgivning. De to af oplandskonsulenterne har hjemme i LandboNords MiljøRådgivning.

Oplandskonsulenterne skal hjælpe landmændene med at vælge det virkemiddel og den placering, som giver bedst mening for landmanden og for vandoplandet. Konsulenterne arbejder gratis, og et møde er altid uforpligtigende.

Oplandskonsulenterne hjælper med at projektere minivådområdet, tage kontakt til entreprenøren samt søger tilskud hos Landbrugsstyrelsen.

Det er utroligt vigtigt, at landbruget påbegynder etableringen af de kollektive virkemidler nu. Jo større en reducering af kvælstof der kan nås med de frivillige virkemidler, jo mindre bliver behovet for den målrettede regulering som forventeligt bliver tiltag i marken, såsom flere efterafgrøder, nedsatte gødningsmængder eller braklægning.

Så har du et område, hvor du tænker at der vil være gode muligheder for et minivådområde, eller er du bare nysgerrig efter at høre mere om de kollektive virkemidler, er du altid velkommen til at kontakte din lokale oplandskonsulent. 

Tilskudsmuligheder i 2021

Fra d. 9. april og frem til 14. september 2021 kan der søges tilskud til etablering af minivådområder igennem Det Danske Landdistriktsprogram der bliver administreret af Landbrugsstyrelsen.

Tilskuddet dækker 100 pct. af udgifterne til etablering af et minivådområde. Foruden tilskuddet til etablering af minivådområdet kan der også søges om tilskud til vedligehold og arealkompensation, som udbetales som et engangsbeløb for de 10 år som minivådområdet skal opretholdes.

Kompensationen beløber sig på:

  • 47.000 kr. pr. ha. for arealer i omdrift
  • 30.000 kr. pr. ha. for arealer med permanent græs
  • 15.000 kr. pr. ha for naturarealer

(Kompensationen indgår som De minimis-støtte).

Landbrugsstyrelsen har fået udarbejdet et udpegningskort for minivådområder, der angiver hvor der kan søges tilskud til minivådområder. I 2021 kan der søges tilskud indenfor de mørkegrønne områder der er klassificeret som egnede arealer, samt indenfor de lysegrønne områder der er klassificeret som potentielt egnet, med effekter over 300 kg. Såfremt at der søges i de potentielt egnede områder skal der være udtaget seks drænprøver, fire i efteråret og vinteren, og to i sommerperioden.

Kortet kan findes under linket her: Miljøgis (mim.dk)

 

Kontakt

Camilla Lerbjerg Thomsen
Miljøchef | Oplandskonsulent
Telefon: 96242599
Mobil: 40833141

, LandboNord
Kontakt