Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

NaturRådgivningen

LandboNords NaturRådgivning

Hvis du går med et ønske om at berige den danske natur med naturtiltag, så er LandboNords NaturRådgivning en oplagt mulighed for dig.

Her kan du møde vores tværfaglige team, som kender til de rammer, lovkrav og muligheder der er for at få mest ud af naturtiltag på sin ejendom.

Anders Mortensen

Med min baggrund indenfor jordbrug, skovbrug, natur og miljø, så har jeg en god mulighed for at hjælpe dig med at se udfordringerne, ideerne eller drømmene om naturen ved din bedrift fra flere forskellige vinkler. Sammen finder vi løsninger, der passer til din ejendom.

Det kan for eksempel være, at du går med tanker om at skabe natur i form af nye tiltag eller forbedring af gamle. Det kan også være, du har problemstillinger, der omhandler §3 arealer, Natura 2000 eller at du drømmer om at øge din ejendoms herlighedsværdi gennem skovrejsning. Udfordringerne og ambitionerne kan være mange, men det behøver heller ikke at være mere kompliceret end som så.

 

Karsten Brødbæk

Når vi har med kombinationen af dyr og naturpleje at gøre, skal så skal der være en forretning i det. Jeg kan hjælpe dig med at lave et setup, der er økonomisk bæredygtigt. Med knap 40 års erfaring som rådgiver, og næsten lige så mange som privat kødkvægavler, så har jeg et stort kendskab til hvilke racer, der passer til de arealer, du vil have afgræsset. Jeg kan give dig et indblik i økonomien med eventuelle tilskud, regler på området, registrering af kreaturer i Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) og potentielle samarbejder om afgræsning med private eller offentlige lodsejere.

Det kan også være, at du har planer om at have andres dyr på din jord. Her kan jeg også hjælpe gennem et netværk af dyreholdere, indgåelse af aftaler og rådgivning om hvilke dyr, der passer til den naturpleje, du søger.

Uanset om du vælger dine egne eller andres dyr, så er mit udgangspunkt altid, at vi plejer naturen, men sætter dyrenes ve og vel først.

Thor Bjørn Kjeldbjerg

I mit arbejde som planteavlskonsulent, bæredygtighedsanalytiker og naturkonsulent har jeg fået kendskab til de muligheder der ligger i at skabe mere biodiversitet. Mere natur kan med sin bestand af nyttedyr være en mulighed for at skabe en mere stabil markdrift, men samtidig også være mentale oaser for dyr og mennesker.

Jeg kender de regler og støtteordninger der gælder, når du vil pleje naturområder på din ejendom. Det drejer sig om pleje ved afgræsning eller slæt og hvordan det kan være til fordel for flora og fauna og påvirke det omkringliggende miljø i en positiv retning.

Torben Svenningsen

Som rådgiver har jeg 25 års erfaring med at søge tilskud til store og små naturarealer, så det også er økonomisk bæredygtigt. Her er det blandt andet vigtigt vi udvælger de rigtige støtteordninger, så du ikke risikerer at få kasseret dit plejetilsagn.

I forbindelse med naturarealer er det også vigtigt at vide, at flere af støtteordningerne kræver løbende genansøgninger af tilskud. Her kan jeg hjælpe med at vurdere dit projekt på den lange bane, så du er sikret en langsigtet løsning - selv på arealer, som kræver specielle støtteordninger i Natura 2000-områder.  

Eske Harboe Høj Laursen

I kraft af mit virke som natur-, planteavls- og økologikonsulent, kan jeg hjælpe dig med at finde naturpotentialerne på din ejendom. Det er ofte muligt at forbedre natur og biodiversiteten på landbrugsejendomme uden at det koster noget, ofte kan der endda være et økonomisk overskud i at forbedre naturen.

Det er lige meget om du er produktionslandmand, jæger, naturnyder, naturplejer, fuglekikker eller noget helt andet.  Vi finder ud af hvilke tiltag der passer til netop din bedrift, så natur og driftspraksis går op i en højere enhed. Det kan enten være på hele din bedrift, et enkelt hjørne eller mark vi tager udgangspunkt i. Mange gange er det ikke de store tiltag der skal til for at gavne natur og biodiversitet.

Beskyttet natur - udpegninger på dine arealer

Udpegninger har betydning i forhold til naturplanlægningen og markdriften på din ejendom:

Læs mere om beskyttet natur her.

Faunastriber - giv naturen en håndsrækning

Faunastriber skaber bedre betingelser for flora og fauna og bidrager til at øge biodiversiteten i og omkring landbrugsarealerne.

Læs mere om faunastriber her.

Kontakt

Thor Bjørn Kjeldbjerg
Fagchef Økologi
Telefon: 96242581
Mobil: 21212681

, LandboNord

Eske Harboe Høj Laursen
Planteavls- og Økologikonsulent
Telefon: 96242598
Mobil: 21469795

, LandboNord

Torben Svenningsen
Planteavlskonsulent
Telefon: 96242577
Mobil: 23397369

, LandboNord

Karsten Brødbæk
Kvægrådgiver
Telefon: 96242551
Mobil: 51714574

, LandboNord

Anders Mortensen
Natur- og miljøkonsulent
Telefon: 96242588
Mobil: 21212689

, LandboNord
Kontakt