MARK

Økologisk Investeringsstøtte

Ordningen økologisk investeringsstøtte åbner for sidste gang sidst på efteråret 2022 og lukker i starten af 2023.

2.8.14.3 Økologisk jordbrug - Økologisk investeringsstøtte

Økologi og tilskud 2023


Der åbner en ansøgningsrunde om Økologisk Investeringsstøtte i perioden 15. december 2022 til 1. marts 2023.

Der er 140 mio. kr. i puljen, som fordeler sig således:

Grise 8 mio. kr.
Kvæg 34 mio. kr.
Frugt, bær og grønt 10 mio.kr
Planteavl 53 mio.kr
Æg og fjerkræ 34 mio.kr.
Får og geder 1 mio.kr.

Det er som tidligere år en ordning med 40% tilskud ud fra standardomkostninger, så der skal ikke indhentes tilbud.

Der kan udelukkende søges tilskud til teknologier, der fremgår af bekendtgørelsen. Teknologierne skal købes, og må ikke være brugt. Handlen må ikke indgås før der er søgt tilskud.
Da dette er sidste runde i den nuværende programperiode, bliver det ikke muligt at søge forlængelse ud over den to årige projektperiode.

I år er der bl.a. tilskud til følgende teknologier:

  • Afskalningsanlæg til gris, kvæg og fjerkræ
  • Mobile stalde til slagtegrise
  • Overvågningsudstyr til kvæg
  • Robotskrabere til kvæg
  • Lugerobot
  • Robot til såning og ukrudtsbekæmpelse

Man kan finde hele listen over teknologier i ordningen, med standardpriserne her. 

Ansøgningsrunde i 2021 afventes fortsat 

Landbrugsstyrelsen har været meget langsommelige med at behandle de ansøgninger, der i foråret 2021 blev indsendt om Økologiske Investeringsstøtte. Omkring halvdelen af ansøgerne fik tilsagn i starten af december sidste år. Fredag kom der så endelig tilsagn til resten.
Her i LandboNord har 11 landmænd fået tilsagn om 40% tilskud til investering i drivveje, overvågningsudstyr, farehytter og et grovfoderanlæg til høns. I alt er der opnået tilsagn på 2.375.120,-

Landbrugsstyrelsen forventer at åbne for muligheden for at søge tilskuddene udbetalt i september.

 

Få hjælp til at søge tilskud

LandboNord har mange års erfaring indenfor økologisk drift og hjulpet landbrugere i flere år med at få tilskud til økologisk landbrug. Kontakt vores miljøkonsulent nedenfor og få hjælp til at søge tilskud til din økologiske bedrift. 

Økologi
Karoline Holst

Karoline Holst

Miljøkonsulent
GRATIS PDF GUIDE

Curabitur quis rhoncus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel nisi scelerisque, faucibus turpis eget.

newsletter-form

Få tilsendt 10 gode råde om lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Semper neque enim rhoncus vestibulum at maecenas. Ut sociis dignissim.

Kontakt vores miljøkonsulent 

Søgningen gav intet resultat

Seneste nyt