Hjemmesiden anvender Cookies. Cookies er vigtige for at sikre at hjemmesiden fungerer. Vi bruger også cookies for at indsamle statistik, som løbende er med til at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer vores anvendelse af cookies ved at klikke videre på hjemmesiden. Læs mere om cookies.

Ok

Budget for svineproduktionen

Budget for svineproduktion

Formålet med at lægge et budget er, at landmanden får overblik over sin likviditet det kommende år, og at budgettet for svineproduktionen indarbejdes i gårdens totale budget. Derudover kan et budget være med til at vise landmandens økonomiske overblik over for kreditgivere samt at få et styringsværktøj til årets dispositioner.

  • Budgettet består af en periodiseret opgørelse af forventede indtægter og udgifter i svineproduktionen for en periode på typisk 1 år
  • I tilknytning til budgettet udarbejdes en følsomhedsanalyse, der viser konsekvenser af ændringer i priser og produktionsniveau.
  • Landmanden modtager et følgebrev, der beskriver budgettets forudsætninger.

Efter aftale med landmanden indhentes budgetforudsætninger enten ved besøg på gården, via telefon eller ved at landmanden kommer til LandboNord med data. Herefter bearbejder konsulenten oplysningerne og udarbejder et budget på baggrund heraf.

Budgettet fremsendes til landmanden med kommentarer. Samtidig med at landmanden modtager budgettet, får ØkonomiRådgivningen budgettet, så det kan indarbejdes i gårdens totale driftsbudget.

LandboNord følger op på budgettet hvert kvartal, hvor eventuelle afvigelser drøftes og forklares.

Kontakt

Inga Riber Kristiansen
Svinerådgiver
Telefon: 96241887
Mobil: 21742983

, LandboNord

Mette Holst Tygesen
Svinerådgiver og HR-konsulent
Telefon: 96241886
Mobil: 21282218

, LandboNord
Kontakt